Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 2030/UBND-TNMT20/11/2020V/v báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng Phong trào Chống rác thải nhựa sau 01 năm phát động của Thủ Tướng Chính Phủ
Số: 2031/UBND-NN20/11/2020Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021 - 2026
Số: 2032/UBND-TNMT20/11/2020V/v báo cáo công tác thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn huyện năm 2020
Số: 4827/QĐ-UBND20/11/2020Về việc cấp 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Giang, Thiệu Vũ và thị trấn Thiệu Hóa
Số: 4829/QĐ-UBND20/11/2020Quyết định khen thưởng Nông thôn mới Thiệu Thịnh
Số: 4830/QĐ-UBND20/11/2020Quyết định khen thưởng Nông thôn mới Thiệu Phúc
Số: 4831/QĐ-UBND20/11/2020Quyết định khen thưởng Nông thôn mới Thiệu Hòa
Số: 4832/QĐ-UBND20/11/2020Quyết định khen thưởng Nông thôn mới Thiệu Giang
Số: 4833/QĐ-UBND20/11/2020Về việc kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư trang thiết bị phòng họp không giấy VNPT-ECabinet cho UBND huyện
Số: 4834/QĐ-UBND20/11/2020Về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể làm cơ sở bồi thường GPMB, hỗ trợ, tái định cư dự án Hạ tầng kỹ thuật ngoài khu công nghiệp phía Bắc Thị trấn Vạn Hà, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa.
Số: 664/KH-UBND19/11/2020Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025
Số: 665/KH-UBND19/11/2020Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2020
Số: 2010/UBND-KTHT19/11/2020Bổ sung hồ sơ và thực hiện khắc phục trong việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001
Số: 2011/UBND-TNMT19/11/2020V/v tham gia ý kiến thẩm định kế hoạch thực hiện Kết Luận số 2073-KL/TU ngày 07/9/2020 của BTV tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh.
Số: 2012/UBND-TNMT19/11/2020V/v đăng ký học viên tham dự lớp tập huấn tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý thực hiện kiểm kê khí nhà kính nhằm dự báo và thiết lập các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trong tương lai năm 2020.
Số: 4826/QĐ-UBND19/11/2020Về việc thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Thiệu Hoá năm 2020
Số: 656/KH-UBND18/11/2020Thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng xã An toàn thực phẩm xã Thiệu Thành, Thiệu Viên
Số: 657/BC-UBND18/11/2020Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới năm 2020
Số: 659/TTr-UBND18/11/2020Đề nghị kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
Số: 660/TTr-UBND18/11/2020Đề xuất hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp di tích năm 2021 trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Số: 661/BC-UBND18/11/2020Đánh giá việc thực hiện sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, THCS và trung học phổ thông có nhiều cấp học hiện có đến năm 2020; xây dựng kế hoạch sắp xếp các trường học giai đoạn 2021-2025
Số: 662/BC-UBND18/11/2020Báo cáo Giải trình về việc đầu tư xây dựng công trình trên thao trường huấn luyện khi chưa được nhà nước giao đất
Số: 663/TTr-UBND18/11/2020Xin chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở vật chất trường THPT Nguyễn Quán Nho, huyện Thiệu Hóa
Số: 2000/UBND-TCKH18/11/2020V/v Tham gia góp ý và dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
Số: 2001/UBND-KTHT18/11/2020Chủ động ứng phó, khắc phục và báo cáo tình hình thiệt hại về nhà ở do bảo, lũ gây ra năm 2020
Số: 2002/UBND-VHTT18/11/2020V/v kết quả thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tháng 10 và 15 ngày đầu tháng 11 năm 2020 của các xã, thị trấn.
Số: 2003/UBND-NN18/11/2020Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 160/2020/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
Số: 2004/UBND-NV18/11/2020V/v nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung và thâm niên nghề 6 tháng cuối năm 2020.
Số: 2005/UBND-TCKH18/11/2020Cam kết bố trí vốn ngân sách huyện để thực hiện dự án xây dựng cơ sở vật chất ở trường THPT Nguyễn Quán Nho, huyện Thiệu Hóa
Số: 2006/UBND-LĐTBXH18/11/2020HỖ trợ do dịch covid -19

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT