Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 4775/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Nguyễn Thị Dưỡng, T Nguyên)
Số: 4776/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Nguyễn Thị Lan, T Nguyên)
Số: 4777/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Nguyễn Lệnh Bỡng T Nguyên)
Số: 4778/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Lê Xuân Thành, T Thịnh)
Số: 4779/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng ( Trần Ngọc Tú, T Thịnh)
Số: 4780/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Thiều Thị Gái, T Thành)
Số: 4781/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Ngô Thị Hương, T Trung)
Số: 4782/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Nguyễn Chấp Hành, T Thành)
Số: 4784/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Trần Văn Phổ, T Thành
Số: 4785/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Trương Văn Cừ, T Thành)
Số: 4786/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Tống Xuân Duẫn, T Toán)
Số: 4787/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Vũ Văn Hoan, T Toán)
Số: 4788/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Lê Thị Én, T Toán)
Số: 4789/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Trịnh Thị Nhượng, T Chính)
Số: 4790/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng ( Lê Thanh Xuân, T Chính)
Số: 4791/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Nguyễn Thị Thục, Minh Tâm)
Số: 4792/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Phạm Đăng Thành, Minh Tâm)
Số: 4793/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Nguyễn Quốc Vĩnh, Minh Tâm)
Số: 4794/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Nguyễn Văn Nam, Minh Tâm)
Số: 4795/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Trần Công Chuyên, T Viên)
Số: 4796/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Nguyễn Thị Minh, T Viên)
Số: 4797/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Thiều Đình Hải, T Vận)
Số: 4798/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Nguyễn Công Hào, T Vận)
Số: 4799/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Nguyễn Bá Lợi, T Trung)
Số: 4800/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (trần Công Hường, Tân Châu)
Số: 4801/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Đỗ Thị Thanh, Tân Châu)
Số: 4802/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Nguyễn Huy Hường, Tân Châu)
Số: 4803/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Đỗ Mạnh Hùng, Tân Châu)
Số: 4804/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Lê ĐÌnh Lan, Tân Châu)
Số: 4805/QĐ-UBND17/11/2020Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Hà Văn Tiện, Tân Châu)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT