Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 1927/UBND-NN02/11/2020V/v nộp đôn đốc nộp hồ sơ Thôn đạt chuẩn NTM, Thôn NTM kiểu mẫu
Số: 1927/UBND-NN02/11/2020V/v nộp đôn đốc nộp hồ sơ Thôn đạt chuẩn NTM, Thôn NTM kiểu mẫu
Số: 4628/QĐ-UBND02/11/2020Phê duyệt kích cầu thưởng xã Thiệu Ngọc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và hỗ trợ 30% tiền đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nông thôn mới năm 2020 theo Nghị quyết của HĐND huyện Thiệu Hóa khóa XIII
Số: 4628/QĐ-UBND02/11/2020Phê duyệt kích cầu thưởng xã Thiệu Ngọc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và hỗ trợ 30% tiền đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nông thôn mới năm 2020 theo Nghị quyết của HĐND huyện Thiệu Hóa khóa XIII
Số: 4629/QĐ-UBND02/11/2020Về việc chi trả tiền hạ tầng xây kỹ thuật khu tái định cư và hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn khu vực Cống Mã Quang, thôn 3, xã Thiệu Trung từ tài khoản tạm giữ của Hội đồng đấu giá đất đối với các khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020
Số: 4630/QĐ-UBND02/11/2020Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn khu Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa
Số: 4631/QĐ-UBND02/11/2020Phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn khu Ao Tàn, thôn Sơn Thịnh, xã Tân Châu
Số: 4632/QĐ-UBND02/11/2020Phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn khu Cồ Quyết, thôn Nguyên Lý, xã Thiệu Nguyên
Số: 4633/QĐ-UBND02/11/2020Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đền thờ Lê Văn Hưu - Giai đoạn 2
Số: 4634/QĐ-UBND02/11/2020V/v chi trả kinh phí Quỹ phòng, chống thiên tai huyện Thiệu Hóa đợt 1 năm 2020
Số: 4635/QĐ-UBND02/11/2020Phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn khu Nước Mạ, thôn Phú Văn, xã Tân Châu
Số: 4636/QĐ-UBND02/11/2020Phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn khu Dọc Sen, thôn Dân Quyền, xã Thiệu Chính
Số: 4638/QĐ-UBND02/11/2020QUYẾT ĐỊNH XẾP LƯƠNG B. HỢI T.QUANG
Số: 4639/QĐ-UBND02/11/2020Về việc xếp lương cho cán bộ, công chức cấp xã ( B. HÀ T. CHÂU)
Số: 4640/QĐ-UBND02/11/2020Về việc xếp lương cho cán bộ, công chức cấp xã ( B.NHUNG T.TRUNG)
Số: 4641/QĐ-UBND02/11/2020Về việc xếp lương cho cán bộ, công chức cấp xã ( Ô.TƯ T.THỊNH)
Số: 4642/QĐ-UBND02/11/2020Về việc xếp lương cho cán bộ, công chức cấp xã (ÔDŨNG T.CÔNG)
Số: 4643/QĐ-UBND02/11/2020Về việc xếp lương cho cán bộ, công chức cấp xã (Ô HẢO T.HÒA)
Số: 4644/QĐ-UBND02/11/2020Về việc xếp lương cho cán bộ, công chức cấp xã ( B. THỤC T.NGUYÊN)
Số: 4645/QĐ-UBND02/11/2020QUYẾT ĐỊNH XÊP LƯƠNG B.TUYẾT T.THỊNH
Số: 4646/QĐ-UBND02/11/2020QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN LƯƠNG Ô LONG T.HÒA
Số: 4647/QĐ-UBND02/11/2020QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN LƯƠNG Ô BẢY T.QUANG
Số: 4648/QĐ-UBND02/11/2020V/v điều động công chức cấp xã đối với ông Tuấn CBĐC xã Thiệu Chính
Số: 4649/QĐ-UBND02/11/2020QĐ điều động ông Lập CBĐC xã Minh Tâm
Số: 18/CĐ-UBND01/11/2020Về việc ứng phó với cơn bão Goni
Số: 611/KH-UBND30/10/2020Tổ chức tập huấn Luật dân quân tự vệ và Luật lực lượng dự bị động viên
Số: 612/TTr-UBND30/10/2020Xin chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình: Xử lý khẩn cấp hệ thống chống lũ và cải thiện môi trường sông Mậu Khê, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số: 613/BC-UBND30/10/2020Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020; đề xuất Chương trình công tác năm 2021
Số: 614/TTr-UBND30/10/2020Về việc đề nghị thẩm định xã an toàn thực phẩm năm 2020 xã Thiệu Phúc, Thiệu Toán, Thiệu Viên, Thiệu Thành, Thiệu Thịnh, Thiệu Quang
Số: 615/TTr-UBND30/10/2020Về việc xin phê chuẩn bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện Thiệu Hóa năm 2020

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT