Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 1890/UBND-KTHT28/10/2020Triển khai lắp đặt công tơ điện tử đợt 1 trên địa bàn huyện
Số: 1891/UBND-KTHT28/10/2020Góp ý Dự thảo Nghị định qy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Số: 1892/UBND-KTHT28/10/2020V/v khẩn trương kê khai, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đến hết ngày 31/12/2019.
Số: 1894/UBND-KTHT28/10/2020Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số: 1896/UBND-KTHT28/10/2020Tham gia ý kiến dự thảo Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.
Số: 4558/QĐ-UBND28/10/2020Quyết định chuyển lương Ô.Định T.Ngọc
Số: 4559/QĐ-UBND28/10/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Nguyễn Văn Nghị T Chính)
Số: 4560/QĐ-UBND28/10/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Hoàng Thị Oanh T Chính)
Số: 4561/QĐ-UBND28/10/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Nguyễn Văn Hùng T Vũ)
Số: 4562/QĐ-UBND28/10/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Lê Tiến Ninh T Vũ)
Số: 4563/QĐ-UBND28/10/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Lê Thị Nghiêm T Vũ)
Số: 4564/QĐ-UBND28/10/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Lê Thị Kỷ T Vũ)
Số: 4565/QĐ-UBND28/10/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NGuyễn Đình Bình T Vũ)
Số: 4566/QĐ-UBND28/10/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Đỗ Thị Thi T Vũ)
Số: 4567/QĐ-UBND28/10/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Lê Thị Tình T Vũ)
Số: 4568/QĐ-UBND28/10/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Trịnh Thị Mai T Vũ)
Số: 4569/QĐ-UBND28/10/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Nguyễn Văn Quân T Vũ)
Số: 4570/QĐ-UBND28/10/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Lê Thị Thành T Vũ)
Số: 4571/QĐ-UBND28/10/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Lê Thị Nhị T Vũ)
Số: 4572/QĐ-UBND28/10/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Ngô Văn Minh T Vũ)
Số: 4573/QĐ-UBND28/10/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Ngô Thị Quán T Vũ)
Số: 605/BC-UBND27/10/2020Thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ emgiai đoạn 2015 - 2020
Số: 606/BC-UBND27/10/2020Kết quả thực hiện công tác lưu trữ
Số: 1880/UBND-KTHT27/10/2020tuyên truyền về thu phí đường bộ không dừng
Số: 1881/UBND-YT27/10/2020Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng xã An toàn thực phẩm năm 2020
Số: 1882/TB-UBND27/10/2020Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Trịnh Văn Súy tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân 2020, triển khai công tác tuyển quân 2021
Số: 1883/UBND-TNMT27/10/2020Yêu cầu UBND các xã khẩn trương hoàn thiện công tác GPMB đối với các dự án đã đăng ký trong KHSD đất năm 2020
Số: 1884/UBND-LĐTBXH27/10/2020giải quyết đơn tố cáo của công dân xã Thiệu thịnh
Số: 1885/UBND-NN27/10/2020báo cáo danh sách cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi truyền thống
Số: 1886/UBND-NN27/10/2020Rà soát, thống kê đàn lợn và danh sách các cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT