Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 4438/QĐ-UBND08/10/2020Đấu giá quyền sử dụng đất ở Điểm dân cư nông thôn khu Đường Cái Ngoài thôn Toán Tỵ; mặt bằng tồn đọng khu Hồ Ruồng thôn Toán Thọ và khu Đường Cái Trong thôn Toán Tỵ xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa
Số: 4439/QĐ-UBND08/10/2020Về việc Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở tại Điểm dân cư nông thôn khu Cửa Nghè thôn Chấn Long, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa
Số: 4440/QĐ-UBND08/10/2020Đấu giá quyền sử dụng đất ở Điểm dân cư nông thôn khu Đường Nghè thôn Thái Hanh, xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa
Số: 4441/QĐ-UBND08/10/2020về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ nhân dân huyện
Số: 1768/UBND-GD07/10/2020Giới thiệu nhân sự bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học (TH Thiệu Thành)
Số: 1769/UBND-GD07/10/2020Tổ chức Hội nghị lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học (TH Thiệu Thành)
Số: 1770/UBND-NN07/10/2020V/v báo cáo số lượng các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và thực hiện thủ tục hành chính trong nuôi trồng thủy sản
Số: 1771/UBND-TCKH07/10/2020Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN về ngân sách năm 2018 và kiểm toán những năm trước chưa thực hiện
Số: 1772/UBND-VP07/10/2020Về việc giao tham mưu giải quyết, báo cáo, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện, khóa XIII.
Số: 1773/UBND-LĐTBXH07/10/2020về việc cử cán bộ tham dự tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020
Số: 4411/QĐ-UBND07/10/2020Quyết định khen tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
Số: 4412/QĐ-UBND07/10/2020Quyết định kiện toàn Hội đồng khoa hoc, sáng kiến huyện Thiệu Hóa
Số: 4413/QĐ-UBND07/10/2020Về việc kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Cụm công nghiệp thị trấn Vạn Hà (nay là thị trấn Thiệu Hóa).
Số: 4414/QĐ-UBND07/10/2020Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Đồng Cửa, thôn Liên Minh, xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa
Số: 4415/QĐ-UBND07/10/2020Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Vùng rau an toàn tập trung thôn Đồng Bào, xã Minh Tâm huyện Thiệu Hóa năm 2020
Số: 4416/QĐ-UBND07/10/2020Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm huyện Thiệu Hoá
Số: 4417/QĐ-UBND07/10/2020Phê duyệt hồ sơ sửa chữa đường Thiệu Long đi Thiệu Giang
Số: 4419/QĐ-UBND07/10/2020Về việc chỉ định thầu đơn vị thi công hạng mục: sửa chữa tuyến đườngThiệu Long đi Thiệu Giang, Thiệu Quang (dọc tuyến kênh N11)
Số: 4420/QĐ-UBND07/10/2020Chỉ định thầu gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục công trình: Cầu Khánh Hội thuộc dự án đường Thiệu Phú - Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa.
Số: 4421/QĐ-UBND07/10/2020Phê duyệt phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn khu Sân bóng, thôn Dân Ái, xã Thiệu Hòa
Số: 4422/QĐ-UBND07/10/2020Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn khu Nấp Ma thôn Khánh Hội và khu Đa Núi thôn Đông Mỹ, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa
Số: 4423/QĐ-UBND07/10/2020Phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Thiệu Thành, Thiệu Thịnh xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn năm 2020 theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 15/9/2020 của HĐND huyện Thiệu Hóa
Số: 4424/QĐ-UBND07/10/2020Về việc Kiện toàn Ban điều hành hệ thống Bảo vệ trẻ em huyện Thiệu Hóa giai đoạn 2018-2020
Số: 4425/QĐ-UBND07/10/2020V/v chi trả kinh phí quy hoạch xây dựng điểm DCNT tỷ lệ 1/500 từ tài khoản tạm giữ của Hội đồng đấu giá đất đối với các khoản thu đấu giá quyền sử dụng đất đợt 3 năm 2020
Số: 4426/QĐ-UBND07/10/2020Phê duyệt phương án khảo sát địa hình tỷ lệ 1/5000 phục vụ lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Đô thị Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040
Số: 4427/QĐ-UBND07/10/2020Quyết định về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên UBND huyện Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 4428/QĐ-UBND07/10/2020Về việc phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đài tưởng niệm Liệt sỹ xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa
Số: 4429/QĐ-UBND07/10/2020Về việc Kiện toàn Văn phòng Điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm huyện
Số: 4430/QĐ-UBND07/10/2020Về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện công tác Dân số và phát triển huyện
Số: 246//TB-HĐND06/10/2020v/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch HĐND huyện Thiệu Hóa

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT