Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 1679/UBND-NV17/6/2021V/v chủ trương bầu chức danhChủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Thành, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 1680/UBND-VP17/6/2021báo cáo rà soát, thống kê nguồn nhân lực đảm bảo an toàn, an ninh mạng của UBND huyện Thiệu Hóa
Số: 1681/UBND-NV17/6/2021V/v chủ trương bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Phúc, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 1682/UBND-NV17/6/2021V/v chủ trương bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Phú, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 1683/UBND-NV17/6/2021V/v chủ trương bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 1684/UBND-NV17/6/2021V/v chủ trương bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Ngọc, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 1685/UBND-NV17/6/2021V/v chủ trương bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Công, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 1686/UBND-NV17/6/2021V/v chủ trương bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Long, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 1687/UBND-NV17/6/2021V/v chủ trương bầu chức danhChủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Giao, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 1688/UBND-NV17/6/2021V/v chủ trương bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Tân châu, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 1689/UBND-NV17/6/2021V/v chủ trương bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 1690/UBND-TTr17/6/2021V/v trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Thảo, xã Thiệu Phú.
Số: 2026/QĐ-UBND17/6/2021Thành lập Ban quản lý dự án lập Quy hoạch chung xây dựng đô thị Giang Quang, huyện Thiệu Hóa
Số: 2027/QĐ-UBND17/6/2021Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Đồng Cửa Đình, thôn Giao Sơn, xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa, với các nội dung chính như sau:
Số: 2028/QĐ-UBND17/6/2021Phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư dọc đường Quốc lộ 45 đi thôn Đỉnh Tân, xã Thiệu Phú
Số: 2029/QĐ-UBND17/6/2021Về việc thu hồi đất của ông (bà) Hoàng Văn Thành phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Vạn Hà giai đoạn 2 (đợt 3), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 2030/QĐ-UBND17/6/2021Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lê Văn Hiệp (Đoàn)phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Vạn Hà giai đoạn 2 (đợt 3), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 2031/QĐ-UBND17/6/2021Về việc thu hồi đất của ông (bà) Vũ Ngọc Tình phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Vạn Hà giai đoạn 2 (đợt 3), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 2032/QĐ-UBND17/6/2021Về việc thu hồi đất của ông (bà) Hoàng Hữu Lập phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Vạn Hà giai đoạn 2 (đợt 3), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 2033/QĐ-UBND17/6/2021Về việc thu hồi đất của ông (bà) Hoàng Thị Vân phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Vạn Hà giai đoạn 2 (đợt 3), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 2034/QĐ-UBND17/6/2021Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Hải Hòng phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Vạn Hà giai đoạn 2 (đợt 3), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 2035/QĐ-UBND17/6/2021Về việc thu hồi đất của ông (bà) Trần Văn Cận phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Vạn Hà giai đoạn 2 (đợt 3), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 2036/QĐ-UBND17/6/2021Về việc thu hồi đất của ông (bà) Hoàng Văn Dũng phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Vạn Hà giai đoạn 2 (đợt 3), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 2037/QĐ-UBND17/6/2021Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lê Thị Ân phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Vạn Hà giai đoạn 2 (đợt 3), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 2038/QĐ-UBND17/6/2021Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Ngọc Cần phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Vạn Hà giai đoạn 2 (đợt 3), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 2039/QĐ-UBND17/6/2021Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Văn Thành phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Vạn Hà giai đoạn 2 (đợt 3), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 2040/QĐ-UBND17/6/2021Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Thị Đường phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Vạn Hà giai đoạn 2 (đợt 3), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 2041/QĐ-UBND17/6/2021Về việc thu hồi đất của ông (bà) Ngô Thị Chinh phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Vạn Hà giai đoạn 2 (đợt 3), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 2042/QĐ-UBND17/6/2021Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lê Quang Anh (Vinh) phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Vạn Hà giai đoạn 2 (đợt 3), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 2043/QĐ-UBND17/6/2021Về việc thu hồi đất của ông (bà) Dương Thị Sửu phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Vạn Hà giai đoạn 2 (đợt 3), nay là thị trấn Thiệu Hóa.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT