Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 4336/QĐ-UBND29/9/2020QĐ MN P.TRƯỞNG CÔNG AN XÃTHIỆU THỊNH Ô.TÙNG
Số: 4337/QĐ-UBND29/9/2020QĐ MN P.TRƯỞNG CÔNG AN XÃ MINH TÂM Ô.TỈNH
Số: 4338/QĐ-UBND29/9/2020QĐ MN P.TRƯỞNG CÔNG AN XÃ TÂN CHÂUÔ.QUÂN
Số: 4339/QĐ-UBND29/9/2020QĐ MN P.TRƯỞNG CÔNG AN XÃ THIỆU VẬN Ô.TÀI
Số: 4340/QĐ-UBND29/9/2020QĐ MN P.TRƯỞNG CÔNG AN XÃ TÂN CHÂUÔ.QUÂN
Số: 4341/QĐ-UBND29/9/2020QĐ MN P.TRƯỞNG CÔNG AN XÃ T. TRUNG Ô.ĐƯỢNG
Số: 4342/QĐ-UBND29/9/2020QĐ MN P.TRƯỞNG CÔNG AN XÃ T. LONG Ô.KHOA
Số: 4343/QĐ-UBND29/9/2020QĐ MIỄN NHIỆM CHÍNH TRỊ VIÊN Ô.BẰNG T.TRẤN
Số: 4344/QĐ-UBND29/9/2020Quyết định thành lập BCĐ lớp BD cán bộ, công chức cấp xã năm 2020
Số: 4345/QĐ-UBND29/9/2020Quyết định thành lập Ban Quản lý lớp Bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã năm 2020
Số: 4263/QĐ-UBND28/9/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT TRịnh Xuân Bồng T Phú)
Số: 4264/QĐ-UBND28/9/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT TRịnh Thị Cải T Công)
Số: 4265/QĐ-UBND28/9/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Ngô Thị Toàn T Công)
Số: 4266/QĐ-UBND28/9/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lê Thị Dâu T Tiến)
Số: 4267/QĐ-UBND28/9/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Trần Thị Ngân T Tiến)
Số: 4268/QĐ-UBND28/9/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Hoàng Thị Mãi T Tiến)
Số: 4269/QĐ-UBND28/9/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Nguyễn Thị Cự T Lý)
Số: 4270/QĐ-UBND28/9/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT NGuyễn Thị Tước T Thành)
Số: 4271/QĐ-UBND28/9/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lê Thị Vân T Thành)
Số: 4272/QĐ-UBND28/9/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT NGuyễn Văn Xuân T Châu)
Số: 4273/QĐ-UBND28/9/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Đỗ TRọng Ba T Châu)
Số: 4274/QĐ-UBND28/9/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Nguyễn Thị Hồng T Châu)
Số: 4275/QĐ-UBND28/9/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT HÀ THị Mỡi T Châu)
Số: 4276/QĐ-UBND28/9/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lê Văn Miêng T Giang)
Số: 4277/QĐ-UBND28/9/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lê Văn Đôi T Giang)
Số: 4278/QĐ-UBND28/9/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Lê Thị Thiện T Long)
Số: 4279/QĐ-UBND28/9/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Hà Thị Xoan T Châu)
Số: 4280/QĐ-UBND28/9/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Lê Bá Minh T Lý)
Số: 4281/QĐ-UBND28/9/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Nguyễn Duy Bá T Viên)
Số: 4282/QĐ-UBND28/9/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Nguyễn Duy Xu T Chính)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT