Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 529/BC-UBND22/9/2020Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020
Số: 530/TTr-UBND22/9/2020Về việc đề nghị thẩm định xã an toàn thực phẩm năm 2020 xã Thiệu Phú, Thiệu Lý, Thiệu Duy
Số: 531/TTr-UBND22/9/2020Về việc đề nghị thẩm tra tiêu chí Nông thôn mới về Y tế và An toàn thực phẩm xã Thiệu Giang, Thiệu Thành
Số: 532/TTr-UBND22/9/2020Về việc phê duyệt cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại của năm 2020 và thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020
Số: 533/TTr-UBND22/9/2020V/v đề nghị thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí số 6 về “Cơ sở vật chất Văn hóa”, tiêu chí số 16 về “Văn hóa” trong xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020
Số: 534/TTr-UBND22/9/2020V/v đề nghị thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí số 8 “về Thông tin và Truyền thông” trong xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020
Số: 535/GCN-UBND22/9/2020Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Số: 536/GCN-UBND22/9/2020Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Số: 537/GCN-UBND22/9/2020Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Số: 1661/UBND-VHTT22/9/2020V/v tiếp nhận văn bản điện tử của UBND các xã, thị trấn.
Số: 1662/UBND-VHTT22/9/2020V/v khẩn trương thực hiện tạo lập, xử lý, ký số văn bản trên môi trường điện tử và gửi văn bản trên hệ thống QLVB&HSCV
Số: 1663/UBND-VHTT22/9/2020về việc đăng ký danh sách người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí
Số: 1664/TB-UBND22/9/2020Giới thiệu chức vụ và chữ ký Trưởng phòng Nội vụ huyện Thiệu Hóa
Số: 1665/TB-UBND22/9/2020Giới thiệu chức danh và chữ ký Trưởng phòng Nông nghiệp, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thiệu Hóa
Số: 1666/UBND-VHTT22/9/2020Tham gia góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;
Số: 1667/UBND-NN22/9/2020Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Số: 1668/UBND-LĐTBXH22/9/2020V/v Báo cáo số liệu các cụ 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 tuổi và trên 100 tuổi
Số: 1669/UBND-VHTT22/9/2020về việc báo cáo danh mục cơ sở dữ liệu
Số: 4173/QĐ-UBND22/9/2020Về việc Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh An toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020
Số: 4174/QĐ-UBND22/9/2020Về việc chi trả tiền Hạ tầng kỹ thuật điểm DCNT khu Mật Chính, thôn Vỹ Thôn, xã Thiệu Phúc từ tài khoản tạm giữ của Hội đồng đấu giá đất đối với các khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020
Số: 4175/QĐ-UBND22/9/2020Về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Thiệu Hóa
Số: 4176/QĐ-UBND22/9/2020V/v kiện toàn đoàn thẩm tra công nhận tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, thẩm định thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Số: 4177/QĐ-UBND22/9/2020Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số: 4178/QĐ-UBND22/9/2020Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo an ninh trật tự xã Thiệu Vũ
Số: 4179/QĐ-UBND22/9/2020Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo an ninh trật tự xã Thiệu Viên
Số: 4180/QĐ-UBND22/9/2020Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo an ninh trật tự xã Thiệu Vận
Số: 4181/QĐ-UBND22/9/2020Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo an ninh trật tự xã Thiệu Trung
Số: 4182/QĐ-UBND22/9/2020Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo an ninh trật tự xã Thiệu Toán
Số: 4183/QĐ-UBND22/9/2020Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo an ninh trật tự xã Thiệu Tiến
Số: 4184/QĐ-UBND22/9/2020Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo an ninh trật tự xã Thiệu Thành

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT