Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 204/NQ-HĐND23/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Chủ tịch HĐND xã Thiệu Thịnh
Số: 205/NQ-HĐND23/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Thiệu Thịnh
Số: 206/NQ-HĐND23/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Thiệu Toán
Số: 207/NQ-HĐND23/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Chủ tịch HĐND xã Thiệu Trung
Số: 208/NQ-HĐND23/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Thiệu Trung
Số: 209/NQ-HĐND23/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Chủ tịch HĐND xã Thiệu Long
Số: 210/NQ-HĐND23/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Thiệu Long
Số: 211/NQ-HĐND23/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Chủ tịch HĐND xã Thiệu Thành
Số: 212/NQ-HĐND23/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Thiệu Thành
Số: 184/NQ-HĐND18/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Thiệu Hóa
Số: 185/NQ-HĐND18/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Thiệu Chính
Số: 187/NQ-HĐND18/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Chủ tịch HĐND xã Thiệu Quang
Số: 188/NQ-HĐND18/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Chủ tịch HĐND xã Thiệu Tiến
Số: 189/NQ-HĐND18/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Thiệu Tiến
Số: 190/NQ-HĐND18/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Chủ tịch HĐND thị trấn Thiệu Hóa
Số: 191/NQ-HĐND18/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Minh Tâm
Số: 171/NQ-HĐND15/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Chủ tịch HĐND xã Thiệu Viên
Số: 172/NQ-HĐND15/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Thiệu Viên
Số: 173/NQ-HĐND15/6/2021Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thiệu Chính
Số: 174/NQ-HĐND15/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Chủ tịch HĐND xã Thiệu Chính
Số: 175/NQ-HĐND15/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Chủ tịch HĐND xã Thiệu Toán
Số: 176/NQ-HĐND15/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Chủ tịch HĐND xã Minh Tâm
Số: 177/NQ-HĐND15/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Thiệu Quang
Số: 178/NQ-HĐND15/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Chủ tịch HĐND xã Thiệu Giang
Số: 179/NQ-HĐND15/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Chủ tịch HĐND xã Thiệu Lý
Số: 180/NQ-HĐND15/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Thiệu Lý
Số: 181/NQ-HĐND15/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Chủ tịch HĐND xã Thiệu Vận
Số: 182/NQ-HĐND15/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Thiệu Vận
Số: 182/TTr-UBND15/6/2021Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông từ cầu Sắt đi cầu Trắng và đi Trạm y tế (gửi Hội đồng nhân dân huyện)
Số: 183/NQ-HĐND15/6/2021Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Thiệu Giang

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT