Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
864
Hôm qua:
1178
Tuần này:
864
Tháng này:
40956
Tất cả:
2881742

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 1552/UBND-TP03/9/2020V/v thay đổi tên tài khoản, mật khẩu phần mềm hộ tịch
Số: 4021/QĐ-UBND03/9/2020về việc giải quyết nội dung phản ánh của công dân và báo chí đối với việc xét duyệt và hưởng các chế độ chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Thiệu Công
Số: 4022/QĐ-UBND03/9/2020Thuyên chuyển đối với viên chức ngành Giáo dục
Số: 4023/QĐ-UBND03/9/2020Thuyên chuyển viên chức ngành Giáo dục
Số: 4024/QĐ-UBND03/9/2020Thuyên chuyển đối với viên chức ngành Giáo dục
Số: 4025/QĐ-UBND03/9/2020Gia hạn thời gian thuyên chuyển viên chức ngành Giáo dục
Số: 4026/QĐ-UBND03/9/2020Gia hạn thời gian thuyên chuyển viên chức ngành Giáo dục
Số: 4027/QĐ-UBND03/9/2020Gia hạn thời gian thuyên chuyển viên chức ngành Giáo dục
Số: 4028/QĐ-UBND03/9/2020Gia hạn thời gian thuyên chuyển viên chức ngành Giáo dục
Số: 4029/QĐ-UBND03/9/2020Gia hạn thời gian thuyên chuyển viên chức ngành Giáo dục
Số: 4030/QĐ-UBND03/9/2020Gia hạn thời gian thuyên chuyển viên chức ngành Giáo dục
Số: 4031/QĐ-UBND03/9/2020Thuyên chuyển đối với viên chức ngành Giáo dục
Số: 4032/QĐ-UBND03/9/2020Thuyên chuyển đối với viên chức ngành Giáo dục
Số: 4033/QĐ-UBND03/9/2020Thuyên chuyển đối với viên chức ngành Giáo dục
Số: 4034/QĐ-UBND03/9/2020Thuyên chuyển đối với viên chức ngành Giáo dục
Số: 4035/QĐ-UBND03/9/2020Thuyên chuyển đối với viên chức ngành Giáo dục
Số: 4036/QĐ-UBND03/9/2020Thuyên chuyển đối với viên chức ngành Giáo dục
Số: 4037/QĐ-UBND03/9/2020Thuyên chuyển đối với viên chức ngành Giáo dục
Số: 4038/QĐ-UBND03/9/2020Thuyên chuyển đối với viên chức ngành Giáo dục
Số: 4039/QĐ-UBND03/9/2020Thuyên chuyển đối với viên chức ngành Giáo dục
Số: 4040/QĐ-UBND03/9/2020Thuyên chuyển đối với viên chức ngành Giáo dục
Số: 4041/QĐ-UBND03/9/2020Thuyên chuyển đối với viên chức ngành Giáo dục
Số: 4042/QĐ-UBND03/9/2020Thuyên chuyển đối với viên chức ngành Giáo dục
Số: 4043/QĐ-UBND03/9/2020Thuyên chuyển đối với viên chức ngành Giáo dục
Số: 4044/QĐ-UBND03/9/2020Thuyên chuyển đối với viên chức ngành Giáo dục
Số: 4045/QĐ-UBND03/9/2020Thuyên chuyển đối với viên chức ngành Giáo dục
Số: 4046/QĐ-UBND03/9/2020Thuyên chuyển đối với viên chức ngành Giáo dục
Số: 4047/QĐ-UBND03/9/2020Thuyên chuyển đối với viên chức ngành Giáo dục
Số: 4048/QĐ-UBND03/9/2020Thuyên chuyển đối với viên chức ngành Giáo dục
Số: 4049/QĐ-UBND03/9/2020Thuyên chuyển đối với viên chức ngành Giáo dục

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT