Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 3948/QĐ-UBND28/8/2020Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa, cải tạo kênh tưới thôn Thái Bình và thôn Thái Sơn xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa
Số: 3949/QĐ-UBND28/8/2020Về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa xã Thiệu Vũ năm 2020
Số: 3950/QĐ-UBND28/8/2020Về việc phê duyệt dự toán kinh phí xác định giá đất cụ thể là cơ sở để tính tiền bồi thường, GPMB khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: “Hạ tầng kỹ thuật ngoài khu công nghiệp phía Bắc thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa”
Số: 3951/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT Lê Hữu Quế, T Hợp)
Số: 3952/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT NGuyễn Ngọc Ý, T Hợp)
Số: 3953/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT Nguyễn Văn Cừ, T Hợp)
Số: 3954/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT Nguyễn Văn Cừ, T Hợp)
Số: 3955/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NKT LÊ THỊ BÁI, T HỢP)
Số: 3956/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT LÊ THỊ TƯ, T HỢP)
Số: 3957/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT ĐỖ VĂN DƯƠNG, T HỢP)
Số: 3958/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT LÊ ĐÌNH DIÊN, T GIAO)
Số: 3959/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT LÊ VĂN DŨNG, T GIAO)
Số: 3961/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT LÝ THỊ HÀ, T GIAO)
Số: 3962/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT LÊ DUY LIÊU, T GIAO)
Số: 3963/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NKT LÊ ĐÌNH MẠNH, T GIAO)
Số: 3964/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT NGUYỄN THỊ CHIÊN, T GIAO)
Số: 3965/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT LÊ THỊ LAN, T GIAO)
Số: 3966/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT LÊ THỊ VÂN, T GIAO)
Số: 3967/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT TRẦN KIM HẢI, T PHÚC)
Số: 3968/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NKT LÊ THANH LIÊN, T PHÚC)
Số: 3969/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT HOÀNG XUÂN TÔN, T PHÚC)
Số: 3970/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT NGUYỄN VĂN THUÂN, T PHÚC)
Số: 3971/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT LÊ VĂN THUẬN, T CHÂU)
Số: 3972/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT TRẦN MẬU LONG, T VŨ)
Số: 3973/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT CAO THỊ HƯƠNG, T THỊNH)
Số: 3974/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT LÊ THỊ ÁI, T THỊNH)
Số: 3975/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT LÊ THỊ HƯNG, T THỊNH)
Số: 3976/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT NGUYỄN DUY MẠNH, T NGỌC)
Số: 3977/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NKT THIỀU VĂN, T NGỌC)
Số:3978/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT LÊ THỊ THÓNG, T NGỌC)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT