Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 3979/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT TRẦN THỊ GIANG, T NGỌC)
Số: 3980/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT HOÀNG TRỌNG THÀNH, T NGỌC)
Số: 3981/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NKT NGUYỄN THỊ XÊ, T NGỌC)
Số: 3982/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT NGÔ VĂN VƯỢNG, T NGỌC)
Số: 3983/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NKT LÊ THỊ NHỰ, T PHÚC)
Số: 3984/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT TRẦN THỊ SÁNG, T TOÁN)
Số: 3985/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT NGUYỄN VĂN THANH, T TOÁN)
Số: 3986/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NKT LÊ THỊ YẾN, T TOÁN)
Số: 3987/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT NGUYỄN THỊ TƠ, T TOÁN)
Số: 3988/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT LÊ THỊ SỢI, T TRUNG)
Số: 3989/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT TRẦN ĐÌNH THẮNG, T TRUNG)
Số: 3990/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NKT TRẦN THỊ KHUÊ, T TRUNG)
Số: 3991/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT LÊ THỊ TÌNH, T TRUNG)
Số: 3992/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NKT NGUYỄN VĂN THOAN, T LONG)
Số: 3993/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT LÊ THỊ NGUYỆT, T LONG)
Số: 3994/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT LÊ THỊ NHÀN, T LONG)
Số: 3995/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NKT ĐINH THỊ GÓ, M TÂM)
Số: 3996/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT NGUYỄN VĂN THÀNH, M TÂM)
Số: 3997/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội 9NKT NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, M TÂM)
Số: 3998/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT TRẦN THỊ MAI, M TÂM)
Số: 3999/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT NGUYỄN THỊ LIÊN, T NGUYÊN)
Số: 4000/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NKT LÊ THỊ CHIỂU, T NGUYÊN)
Số:4001/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT NGUYỄN NGỌC QUANG, T NGUYÊN)
Số: 4002/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT NGUYỄN LỆNH TÌNH, T NGUYÊN)
Số: 4003/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT MAI THỊ QUẾ, T NGUYÊN)
Số: 4004/QĐ-UBND28/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT NGUYỄN ĐÌNH KIÊU, T NGUYÊN)
Số: 472/BC-UBND27/8/2020Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, huyện Thiệu Hóa
Số: 473/BC-UBND27/8/2020Tổng hợp kết quả lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án: Đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn qua huyện Thiệu Hóa.
Số: 474/BC-UBND27/8/2020Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020
Số: 1521/UBND-LĐTBXH27/8/2020V/v xin ý kiến thực hiện thẻ BHYT theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT