Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 1474/UBND-NN20/8/2020V/v tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh Dại trên địa bàn huyện
Số: 3784/QĐ-UBND20/8/2020Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để đánh giá về các điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện
Số: 3785/QĐ-UBND20/8/2020Về việc sắp xếp nhiệm vụ chi năm 2020
Số: 3786/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( Trịnh Thị Oanh, T Vũ)
Số: 3787/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( Nguyễn Sỹ Đức, T Nguyên)
Số: 3788/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (trịnh hữu nội,t công)
Số: 3789/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (trịnh thị miêu, t công)
Số: 3790/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (trịnh thị cận, t công)
Số: 3791/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (vũ trọng Khám, t công)
Số: 3792/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Đặng Thị Hường, t công)
Số: 3793/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (lê Thị Thong, Tân Châu)
Số: 3794/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Lê Văn Nghĩa, tân châu)
Số: 3795/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội(lê văn lộc, t.trấn)
Số: 1475/UBND-TCKH20/8/2020V/v Tham gia góp ý Dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thưc hiện Nghị quyết 10/NQ/TU
Số: 3796/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Lê Ngọc Đại, t trung)
Số: 3797/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Hoàng thị Hiểu, t toán)
Số: 3798/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Lê Thị Biên, T Vũ)
Số: 3799/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Lê Thị Thanh, T Vũ)
Số: 3800/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NGô Văn Thành, T Vũ)
Số: 3801/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Trần Thị Nhiễu, T Vũ)
Số: 3802/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Nguyễn Thị Liên, T Nguyên)
Số: 3803/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Nguyễn Thị Hinh, T NGuyên
Số: 3804/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Hoàng Trung Thống, T Công)
Số: 3805/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Hoàng Thị Hoa, T Công)
Số: 3806/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Nguyễn Thị Tiền, T Công)
Số: 3807/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Lê Thị Bằng, T Giao)
Số: 3808/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Hoàng Văn Quyết, T Giao)
Số: 3809/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Nguyễn Quang Thể, T Vũ)
Số: 3810/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Lê Tiến Chỉnh, T Vũ)
Số: 3811/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Mai Văn Mùi, T Vũ)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT