Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 3812/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh thông tin cho đối tượng bảo trợ xã hội (Đỗ Thị Yên, Tân Châu)
Số: 3813/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Nguyễn THị Mai, T Giao)
Số: 3814/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Nguyễn Thị Liên, T Giao)
Số: 3815/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (KHổng Hữu Tâm, T Giao)
Số: 3816/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Lê Đức Từ, T Giao)
Số: 3817/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Nguyễn Thế Tùng, T Giao)
Số: 3818/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Lê Ngọc Dương, T Phú)
Số: 3819/QĐ-UBND20/8/2020Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 02 (tư vấn giám sát thi công xây dựng) công trình: Di chuyển đường điện phục vụ giải phóng mặt bằng đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 (đoạn qua huyện Thiệu Hóa)
Số: 3820/QĐ-UBND20/8/2020V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí nghiệm thu đóng điện), thanh lý thu hồi công trình: Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 ( đoạn qua huyện Thiệu Hoá)
Số: 3821/QĐ-UBND20/8/2020Về việc chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư năm 2019 khu vực Đồng Nung, thôn Quan Trung, xã Thiệu Tiến từ tài khoản tạm giữ của Hội đồng đấu giá đất đối với các khoản thu đấu giá quyền sử dụng đất
Số: 1476/UBND-KTHT20/8/2020Về việc đề xuất danh sách xã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021
Số: 3822/QĐ-UBND20/8/2020Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn Khu Eo Cuồng, thôn Chí Cường 2, xã Thiệu Quang
Số: 3823/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh thông tin cho đối tượng bảo trợ xã hội ( Trần Đình Năm, Tân Châu)
Số: 3824/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh thông tin cho đối tượng bảo trợ xã hội ( Đỗ Đình Huế, Tân Châu)
Số: 3825/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( Lê Bá Thi, T Viên)
Số: 3826/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Bùi Duy Quang, T Long)
Số: 3827/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Lê Thị Tâm, T long)
Số: 3828/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Tô VĨnh Tấn, T Vận)
Số: 3829/QĐ-UBND20/8/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (lê Văn Tiến, T Phú)
Số: 1477/UBND-UBND20/8/2020Về việc trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thiết, Thôn 2, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa
Số: 130/GM-BTCLH19/8/2020bế giảng lớp học bồi dưỡng kiến thức nhà nước chương trình chuyên viên
Số: 449/TTr-UBND19/8/2020Tờ trình đề nghị giải quyết chế độ theo NĐ 26
Số: 450/TTr-UBND19/8/2020Tờ trình đề nghị công nhận kiểu mẫu giáo dục năm 2019-2020
Số: 451/TTr-UBND19/8/2020Đề nghị chấp thuận bổ sung danh mục, các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 2, năm 2020
Số: 1457/UBND-YT19/8/2020về việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Thiệu Phú
Số: 1458/UBND-TTr19/8/2020V/v báo cáo kết quả giải quyết đề nghị của ông Thiều Đình Thiệp, thôn Thành Đồng, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa
Số: 1460/UBND-TTr19/8/2020V/v chuyển đơn và chỉ đạo giải quyết đề nghị của ông Nguyễn Văn Hưng ở tiểu khu 2, thị trấn Thiệu Hóa
Số: 1461/UBND-VHTT19/8/2020chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa” năm 2020
Số: 1462/UBND-NN19/8/2020V/v tổng hợp danh mục công trình sử dụng xi măng được hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình MTQG XD NTM năm 2020.
Số: 1463/UBND-NN19/8/2020V/v xây dựng kế hoạch diện tích và dự toán kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT