Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 3723/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT NGuyễn Đình Lăng, T Nguyên)
Số: 3724/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Dương Thị Lương, T Hòa)
Số: 3725/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT NGuyễn Thị Nghị, T Hòa)
Số: 3726/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT NGuyễn Thế Học, T Hòa)
Số: 3727/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lê THị Đoan, T Hòa)
Số: 3728/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Dương Thị Dục, T Hòa)
Số: 3729/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lê Đình Biển, T Hòa)
Số: 3730/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Nguyễn Thế Khuyến, T Hòa)
Số: 3731/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Nguyễn Thị Nghìn, T Hòa)
Số: 3732/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT Hoàng Thị Năm, T Vận)
Số: 3733/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT Hoàng Thị Cấp, T Tiến)
Số: 3734/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT Đinh Văn Tiêu, T Tiến)
Số: 3735/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT Hoàng Thị Hòa, T Tiến)
Số: 3736/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Đặng Thị San, T Tiến)
Số: 3737/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT Doãn ĐÌnh Hồng, T Tiến)
Số: 3738/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lê Thị Thiêm, T Tiến)
Số: 3739/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT Đỗ Văn Tầm, T Tiến)
Số: 3740/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT Hoàng Thị Xuân, T Tiến)
Số: 3741/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT Lê Thị Lan, T Tiến)
Số: 3742/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lê Văn Tơ, T Tiến)
Số: 3743/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Phùng Bá Giảng, T Châu)
Số: 3744/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT Lê Thị Minh, T Tiến)
Số: 3745/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT Nguyễn Thị Nhung, M Tâm)
Số: 3746/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Chuyển về Hoàng Thị Tao, T Tiến)
Số: 3747/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT Trần Văn Bình, Minh Tâm)
Số: 3748/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT HOàng Thị Thình, T Long)
Số: 3749/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT Nguyễn Thị Úc, T Hợp)
Số: 3750/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lê Thế Thảo, T Thịnh)
Số: 3751/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT Vũ Thị Thu, T Vận)
Số: 3752/QĐ-UBND18/8/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Nguyễn Thị Tải, T Vận)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT