Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 1630/UBND-NN13/6/2021V/v thông báo xả lũ hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.
Số: 116/GBT13/6/2021Cấp giấy Báo tử ông Ngọ Duy Khanh TT Thiệu Hóa
Số: 130/BC-UBND13/6/2021Kết quả rà soát cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn 6, xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa.
Số: 131/BC-UBND13/6/2021Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
Số: 17/CĐ-UBND12/6/2021Về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới
Số: 18/CĐ-UBND12/6/2021Về việc ứng phó với cơn bão số 2 Koguma
Số: 115/GPXD-UBND12/6/2021GPXD Lê Thị Thức - TK3
Số: 125/BC-UBND12/6/2021Tình hình liên kết sản xuất giai đoạn 2018 - 2020
Số: 126/BC-UBND12/6/2021Báo cáo tình hình và kết quả công tác QLNN về Thông tin và Truyền thông trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, 6 tháng đầu năm 2021
Số: 127/BC-UBND12/6/2021Báo cáo công tác TDTT 6 tháng đầu năm 2021
Số: 128/BC-UBND12/6/2021Công tác triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19
Số: 1613/UBND-NN12/6/2021Gửi bài tham luận hội nghị sơ kết 6 tháng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm về nhiệm vụ xây dựng NTM
Số: 1628/UBND-YT12/6/2021Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế
Số: 1614/UBND-KTHT12/6/2021Báo cáo và đề xuất thực hiện quy hoạch sân golf vào Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
Số:1615/UBND-TNMT12/6/2021V/v báo cáo kết quả phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện.
Số: 1616/UBND-TCKH12/6/2021Báo cáo tình hình và kết quả xử lý nợ đọng XDCB đến quý II năm 2021
Số: 1617/UBND-VHTT12/6/2021Góp ý dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Số: 1618/UBND-TNMT12/6/2021yêu cầu rà soát và báo cáo dữ liệu đất nông nghiệp thực hiện công tác GPMB dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc đường Quốc lộ 45 đi thôn Đỉnh Tân, xã Thiệu Phú.
Số: 1619/UBND-NN12/6/2021V/v đẩy nhanh tiến độ thi công đập tràn Hợp Thắng trên sông Mậu Khê.
Số: 1620/UBND-NN12/6/2021V/v báo cáo các công trình xây dựng chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số: 1621/UBND-TNMT12/6/2021V/v xin ý kiến về xác định diện tích và đối tượng hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất
Số: 1622/TB-UBND12/6/2021Phân công trực ứng phó với đợt Áp thấp nhiệt đới ngày 11/6/2021
Số: 1623/UBND-VHTT12/6/2021Báo cáo Công tác thông tin đối ngoại năm 6 đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
Số: 1624/TB-UBND12/6/2021Phân công lịch trực công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện; Phó các ban HĐND huyện; Trưởng, phó các phòng đơn vị UBND huyện; Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Y tế
Số: 1625/UBND-NV12/6/2021V/v đề nghi cấp kinh phí bổ sung cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị đinh 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015
Số: 1626/UBND-TP12/6/2021v/v tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo NĐ quy định chế độ áp dụng bp XLHC
Số: 1627/UBND-NV12/6/2021Về việc đề nghị thẩm định Kế hoạchđiều chỉnh bổ sung số người làm việc,đề án vị trí việc làm Ban Quản lý dự ánđầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa.
Số: 1629/UBND-YT12/6/2021Về việc nới lỏng một số hoạt động trên địa bàn huyện.
Số: 1987/QĐ-UBND12/6/2021Về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Số: 1988/QĐ-UBND12/6/2021Phê duyệt giá đất cụ thể, giá trị sinh lời cho cây trồng vụ chiêm xuân năm 2021 để tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nâng cấp các tuyến kênh nhánh cấp dưới của kênh chính Nam và kênh N11 xã Thiệu Nguyên

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT