Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 23/QĐ-HĐND19/6/2020V/v phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Thiệu Chính, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 24/QĐ-HĐND19/6/2020V/v phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Thiệu Duy, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 25/QĐ-HĐND19/6/2020V/v phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND xã Thiệu Chính khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 26/QĐ-HĐND19/6/2020V/v phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND xã Thiệu Ngọc khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 27/QĐ-HĐND19/6/2020V/v phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND xã Thiệu Giang, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 28/QĐ-HĐND19/6/2020V/v phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Thiệu Giang, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 29/QĐ-HĐND19/6/2020V/v phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Minh Tâm khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 30/QĐ-HĐND19/6/2020V/v phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Thiệu Long khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 31/QĐ-HĐND19/6/2020V/v phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Thiệu Lý khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 32/QĐ-HĐND19/6/2020V/v phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND xã Thiệu Thành, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 1083/UBND-VP18/6/2020v/v báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chương trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
SốL 1084/UBND-KTHT18/6/2020v/v thỏa thuận Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Tâm Phú Hưng tại xã Thiệu Phú , huyện Thiệu Hóa
Số: 1085/UBND-VHTT18/6/2020v/v rà soát đăng ký nhu cầu trang bị hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cấp phần mềm ứng dụng chuyên ngành tại đơn vị
Số: 1086/UBND-TNMT18/6/2020v/v báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo việc giải quyết, cấp giấy CNQSD đất tại 2 thôn Trung Thành và Hưng Lâm, xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa
Số: 333/BC-UBND18/6/2020Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới
Số: 334/BC-UBND18/6/2020Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21/3/2005 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển doanh nghiệp trên đia bàn huyện Thiệu Hóa
Số: 335/KH-UBND18/6/2020Tổ chức sơ tuyển xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II; chức danh nghề nghiệp thư viện từ hạng IV lên hạng III năm 2020
Số: 339/BC-UBND18/6/2020Đề xuất chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Đền Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa
Số: 2637/QĐ-UBND18/6/2020V/v thay đổi thành viên tổ công tác liên ngành tại Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 và số 1598/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa
Số: 2810/QĐ-UBND18/6/2020v/v cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSĐ đất tại xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa
Số: 1087/UBND-KTHT18/6/2020v/v tham gia ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu và khu thương mại tổng hợp Miền Tây Thanh xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa
Số: 2809/QĐ-UBND18/6/2020Về việc tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện
Số: 2812/QĐ-UBND18/6/2020v/v miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Ngọc nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 2813/QĐ-UBND18/6/2020Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Thiệu Ngọc nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 2814/QĐ-UBND18/6/2020Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Ngọc nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 2815/QĐ-UBND18/6/2020Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Minh Tâm nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 2816/QĐ-UBND18/6/2020Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Long nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 2817/QĐ-UBND18/6/2020Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Thiệu Giang nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 2818/QĐ-UBND18/6/2020Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Thành nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 2819/QĐ-UBND18/6/2020Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Thiệu Lý nhiệm kỳ 2016-2021

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT