Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 2820/QĐ-UBND18/6/2020Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Lý nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 2821/QĐ-UBND18/6/2020Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Thiệu Chính nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 2823/QĐ-UBND18/6/2020v/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Long, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 2827/QĐ-UBND18/6/2020v/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Thiệu Chính, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 2828/QĐ-UBND18/6/2020v/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Minh Tâm, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 2829/QĐ-UBND18/6/2020v/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Chính, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 2830/QĐ-UBND18/6/2020v/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Thiệu Lý, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 2831/QĐ-UBND18/6/2020v/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Lý, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 2824/QĐ-UBND18/6/2020v/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Giang, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 2825/QĐ-UBND18/6/2020v/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Thiệu Thành, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 2826/QĐ-UBND18/6/2020v/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Thành, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 2822/QĐ-UBND18/6/2020v/v miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Chính nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 1073/UBND-TP17/6/2020v/v phối hợp triển khai hoạt động khảo sát thuộc nhiệm vụ môi trường của Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp
Số: 1074/UBND-TP17/6/2020v/v phối hợp triển khai hoạt động khảo sát thuộc nhiệm vụ môi trườn của Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp
Số: 1075/UBND-TP17/6/2020v/v phối hợp triển khai hoạt động khảo sát thuộc nhiệm vụ môi trườn của Viện khoa học pháp lý
Số: 1076/UBND-KTHT17/6/2020v/v tham gia ý kiến về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu tại xã Thiệu Nguyên huyện Thiệu Hóa của công tư TNHH Lán Tuyết
Số: 1077/UBND-KTHT17/6/2020v/v chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông đấu nối cửa hàng xăng dầu Thiệu Quang vào đường huyện Thiệu Giang đi Thiệu Quang tại Km2+900 trái tuyến, xã Thiệu Quang
Số: 1079/UBND-TNMT17/6/2020v/v trả lời nội dung đề nghị của công dân Nguyễn Thị Phương, thôn Quy Xá, xã Thiệu Vận
Số: 1082/UBND-VHTT17/6/2020v/v đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân
Số: 1080/UBND-VHTT17/6/2020v/v phối hợp tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan khu vực trung tâm hành chính huyện Thiệu Hóa
Số: 1081/UBND-VHTT17/6/2020v/v phối hợp tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan trên khu vực cầu Thiệu Hóa
Số: 1078/TB-UBND17/6/2020Tình hình tiếp công dân định kỳ ngày 15/6/2020 và ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Phúc
Số: 1065/UBND-NN16/6/2020v/v đăng ký thực hiện chính sách khuyến khích, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao năm 2021
Số: 1066/UBND-NN16/6/2020v/v báo cáo tình hình các sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất dưới hình thức hợp tác và liên kết
Số: 1067/UBND-NN16/6/2020v/v đổi dấu Hợp tác xã
Số: 1068/UBND-VPBCĐ16/6/2020v/v báo cáo tiến độ, kết quả xây dựng NTM 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Số: 1069/UBND-NN16/6/2020v/v góp ý dự thảo Quyết định quy định mật độ chăn nuôi của các huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đến năm 2030
Số: 1070/UBND-KTHT16/6/2020v/v tham gia ý kiến về chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của Tổng Công ty xây dựng và Thương mại Hưng Đô - Công ty cổ phần
Số: 1071/UBND-LĐTBXH16/6/2020v/v thông báo kế hoạch kiểm tra, giám sát Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2020
Số: 1072/UBND-NN16/6/2020v/v tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT