Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 327/BC-UBND16/6/2020Tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2020 và ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2020
Số: 328/BC-UBND16/6/2020Kết quả công tác xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm theo TCVN 11856:2017 và cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Thiệu Hóa năm 2020
Số: 329/BC-BCĐ16/6/2020Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện Thiệu Hóa 6 tháng đầu năm 2020
Số: 331/KH-UBND16/6/2020Tập huấn nâng cao năng lực và giám sát chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn huyện
Số: 330/KH-UBND16/6/2020Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biể Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Số: 2630/QĐ-UBND16/6/2020Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Điểm dân cư nông thôn Đồng Thang và Đồng Nẫn , thôn Cẩm Vân, xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số: 1060/UBND-NN15/6/2020v/v cấp hóa chất phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Số: 1064/UBND-LĐTBXH15/6/2020v/v báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
Số: 1062/UBND-VP15/6/2020v/v báo cáo danh sách cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân huyện Thiệu Hóa
Số: 2628/QĐ-UBND15/6/2020v/v công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Văn Chuyền, thôn Mật Thôn, xã Thiệu Phúc
Số: 2629/QĐ-UBND15/6/2020v/v công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Lê Kim Hưng, thôn Mật Thôn, xã Thiệu Phúc
Số: 1041/UBND-TNMT12/6/2020v/v báo cáo tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện
Số: 1054/UBND-VHTT12/6/2020v/v đăng ký học viên tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng về công tác phòng, chống, xử lý phản bác thông tin sai sự thật trên mạng Internet và mạng xã hội
Số: 1055/UBND-TNMT12/6/2020v/v đăng ký học viên tham gia lơp tập huấn và triển khai mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình làm phân bón vi sinh năm 2020
Số: 1056/UBND-TNMT12/6/2020v/v tham gia ý kiến về việc triển khai thực hiện Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Số: 1057/TB-ĐGTS12/6/2020Về việc: Lựa chọn tổ chức xác định giá khởi điểm đấu giá tài sản
Số: 1058/UBND-NV12/6/2020v/v góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tổng thể Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030
Số: 1059/UBND-T.Tra12/6/2020v/v chỉ đạo giải quyết nội dung kiến nghị của ông Thiều Đình Phong và và Nguyễn Thị Phương, công dân xã Thiệu Vận
Số: 322/KH-UBND12/6/2020Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình
Số: 1044/UBND-KTHT11/6/2020v/v triển khai thực hiện quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên đia bàn tỉnh Thanh Hóa
Số: 1045/UBND-KTHT11/6/2020v/v rà soát, bổ sung các dự án phát triển nhà ở vào kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020
Số: 1046/UBND-NV11/6/2020v/v nhắc nhở hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Số: 318/KH-UBND11/6/2020Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày gia đình Việt Nam 28/6 và tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020
Số: 319/KH-UBND11/6/2020Phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025
Số: 320/BC-UBND11/6/2020Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 567/QĐ-TTg
Số: 321/BC-UBND11/6/2020Tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ
Số: 1047/UBND-LĐTBXH11/6/2020v/v phối hợp triển khai lắp đặt pa -nô tuyên truyền giảm nghèo
Số: 1048/UBND-GD11/6/2020v/v giới thiệu nhân sự bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học
Số: 1049/UBND-GD11/6/2020v/v giới thiệu nhân sự bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học (THCS Thiệu Ngọc)
Số: 1050/UBND-GD11/6/2020v/v tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT