Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 2293/QĐ-UBND22/5/2020v/v công nhận hết tập sự và bổ nhiệm ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Số: 2294/QĐ-UBND22/5/2020v/v công nhận hết tập sự và bổ nhiệm ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Số: 2295/QĐ-UBND22/5/2020v/v công nhận hết tập sự và bổ nhiệm ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Ssố: 2296/QĐ-UBND22/5/2020v/v công nhận hết tập sự và bổ nhiệm ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Sô: 2297/QĐ-UBND22/5/2020v/v công nhận hết tập sự và bổ nhiệm ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Số: 2298/QĐ-UBND22/5/2020v/v công nhận hết tập sự và bổ nhiệm ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Số: 2299/QĐ-UBND22/5/2020v/v công nhận hết tập sự và bổ nhiệm ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Số: 2300/QĐ-UBND22/5/2020v/v công nhận hết tập sự và bổ nhiệm ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Số: 2301/QĐ-UBND22/5/2020v/v công nhận hết tập sự và bổ nhiệm ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Số: 2302/QĐ-UBND22/5/2020v/v công nhận hết tập sự và bổ nhiệm ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Số: 2303/QĐ-UBND22/5/2020v/v công nhận hết tập sự và bổ nhiệm ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Số: 2304/QĐ-UBND22/5/2020v/v công nhận hết tập sự và bổ nhiệm ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Số: 2305/QĐ-UBND22/5/2020v/v công nhận hết tập sự và bổ nhiệm ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Số: 2306/QĐ-UBND22/5/2020v/v công nhận hết tập sự và bổ nhiệm ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Số: 2307/QĐ-UBND22/5/2020v/v công nhận hết tập sự và bổ nhiệm ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Số: 2308/QĐ-UBND22/5/2020v/v công nhận hết tập sự và bổ nhiệm ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Số: 2309/QĐ-UBND22/5/2020v/v công nhận hết tập sự và bổ nhiệm ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Số: 2310/QĐ-UBND22/5/2020v/v công nhận hết tập sự và bổ nhiệm ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Số: 2311/QĐ-UBND22/5/2020v/v công nhận hết tập sự và bổ nhiệm ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Số: 2312/QĐ-UBND22/5/2020v/v công nhận hết tập sự và bổ nhiệm ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Số: 2313/QĐ-UBND22/5/2020v/v công nhận hết tập sự và bổ nhiệm ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Số: 2314/QĐ-UBND22/5/2020v/v công nhận hết tập sự và bổ nhiệm ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Số: 2315/QĐ-UBND22/5/2020v/v công nhận hết tập sự và bổ nhiệm ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Số: 2316/QĐ-UBND22/5/2020v/v công nhận hết tập sự và bổ nhiệm ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Số: 904/UBND-NN21/5/2020v/v báo cáo các chỉ tiêu thống kê vụ Chiêm Xuân năm 2020
Số: 905/UBND-TCKH21/5/2020v/v báo cáo thực hiện kiến nghị; kết luận của Kiểm toán nhà nước
Số: 906/UBND-KTHT21/5/2020v/v tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo rà soát, quy định phân cấp, ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Số: 907/UBND-KTHT21/5/2020v/v rà soát, báo cáo số liệu phát triển nhà ở trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Số: 908/UBND-KTHT21/5/2020v/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Số: 909/UBND-KTHT21/5/2020V/v đăng ký kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 huyện Thiệu Hóa

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT