Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 422/UBND-NV17/3/2020v/v xếp lương lần đầu và xếp lương do thay đổi chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn
Số: 423/UBND-NV17/3/2020v/v thống kê số lượng, cơ cấu, chất lượng đại biểu HĐND; thành viên UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 424/UBND-NV17/3/2020về việc góp ý dự thảo nội dung khâu đột phá về cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025
Số: 425/UBND-NV17/3/2020v/v báo cáo số lượng CB, CC, VC nghỉ hưu đúng tuổi và thôi việc ngay theo Nghị định 46/2010, Nghị định 29/2012 và Nghị định 26/2015 của Chính phủ
Số: 426/UBND-NV17/3/2020v/v báo cáo thống kê chỉ tiêu phát triển giới năm 2019
Số: 427/UBND-NV17/3/2020v/v rà soát triển khai thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 49 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Số: 428/UBND-NN17/3/2020v/v đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Số: 429/UBND-NV17/3/2020v/v tham gia ý kiến về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh
Số: 430/UBND-NN17/3/2020v/v triển khai thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai
Số: 431/UBND-NN17/3/2020v/v cung cấp thông tin liên lạc phục vụ công tác PCTT và TKCN năm 2020
Số: 432/UBND-NN17/3/2020v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2019
Số: 433/UBND-T.Tra17/3/2020về việc giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh nội dung về nghị của bà Trần Thị Quế, thôn Thành Tiến, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa
Số: 434/UBND-T.Tra17/3/2020về việc giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh nội dung đề nghị của bà Hách Thị Long, thôn Thành Tiến, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa
Số: 435/UBND-T.Tra17/3/2020về việc giao kiểm tra, xác minh nội dung đề nghị của bà Nguyễn Thị Gấm, thôn Thành Tiến, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa
Số: 436/UBND-VHTT17/3/2020v/v triển khai, thực hiện sử dụng hệ thống đăng nhập một lần của tỉnh Thanh Hóa
Số: 437/TB-UBND17/3/2020Thu hồi đất để thực hiện đầu tư dự án: xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đê hữu sông Chu đoạn từ K34 -K36, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa
Số: 438/UBND-TNMT17/3/2020v/v báo cáo tình hình thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn huyện
Số: 439/UBND-TNMT17/3/2020v/v báo cáo các chỉ tiêu phục vụ báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đên năm 2020, định hướng đến năm 2025
Số: 440/UBND-TNMT17/3/2020v/v báo cáo triển khai thực hiện công văn số 606/BTNMT-TCMT ngày 10/02/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số: 441/UBND-VP17/3/2020v/v chấn chỉnh việc gửi, nhận văn bản qua phần mêm TD office và theo dõi nhiệm vụ cấp huyện
Số: 442/UBND-TCKH17/3/2020về việc bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư dự án cụm công nghiệp tại xã Thiệu Trung
Số: 443/UBND-TNMT17/3/2020v/v tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với mỏ cát số 02a để bổ sung quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát làm vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa
Số: 444/UBND-TNMT17/3/2020v/v đôn đốc kê khai, lập và nộp hồ sơ tính tiến cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ
Số: 141/TTr-UBND17/3/2020Về việc bổ sung kinh phí đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Thiệu Hóa
Số: 419/UBND-VHTT16/3/2020v/v đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số: 420/UBND-LĐTBXH16/3/2020v/v báo cáo dự toán tặng quà, chúc thọ người cao tuổi tròn 90 tuổi, 100 tuổi
Số: 135/BC-UBND13/3/2020Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
Số: 136/BC-UBND13/3/2020Kết quả triển khai và thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh XVII
Số: 412/UBND-VP13/3/2020v/v nộp báo cáo công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
Số: 413/UBND-TNMT13/3/2020v/v triển khai Nghị quyết số 236/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 về việc ban hành chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT