Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 270/UBND-NV26/02/2020v/v thống nhất phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn (Thiệu Hòa)
Số: 271/UBND-NV26/02/2020v/v thống nhất phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn (Thiệu Ngọc)
Số: 272/UBND-NV26/02/2020v/v thống nhất phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn (Thiệu Viên)
Số: 273/UBND-NV26/02/2020v/v thống nhất phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn (Thiệu Trung)
Số: 274/UBND-NV26/02/2020v/v thống nhất phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn (Thiệu Lý)
Số: 275/UBND-NV26/02/2020v/v thống nhất phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn (Thiệu Long)
Số: 276/UBND-NV26/02/2020v/v thống nhất phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn (Thiệu Giang)
Số: 277/UBND-NV26/02/2020v/v thống nhất phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn (Thiệu Hợp)
Số: 278/UBND-NV26/02/2020v/v thống nhất phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn (Thiệu Nguyên)
Số: 279/UBND-NV26/02/2020v/v thống nhất phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn (Thiệu Phú)
Số: 280/UBND-NV26/02/2020v/v thống nhất phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn (Thiệu Quang)
Số: 281/UBND-NV26/02/2020v/v thống nhất phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn (Thiệu Vận)
Số: 282/UBND-NV26/02/2020v/v thống nhất phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn (Thiệu Chính)
Số: 283/UBND-NV26/02/2020v/v thống nhất phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn (Tân Châu)
Số: 284/UBND-NV26/02/2020v/v thống nhất phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn (Thiệu Phúc)
Số: 285/UBND-NV26/02/2020v/v thống nhất phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn (Thiệu Vũ)
Số: 286/UBND-NV26/02/2020v/v thống nhất phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn (Thiệu Giao)
Số: 287/UBND-NV26/02/2020v/v thống nhất phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn (Thiệu Toán)
Số: 288/UBND-NV26/02/2020v/v thống nhất phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn (Thiệu Thành)
Số: 289/UBND-NV26/02/2020v/v thống nhất phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn (Thiệu Thịnh)
Số: 290/UBND-NV26/02/2020v/v thống nhất phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn (Minh Tâm)
Số: 291/UBND-NV26/02/2020v/v thống nhất phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn (Thị trấn Thiệu Hóa)
Số: 292/TB-UBND26/02/2020Lịch làm việc của Đoàn công tác UBND huyện với các xã Thiệu Phúc và Thiệu Hòa về xây dựng NTM
Số: 293/TB-ĐGTS26/02/2020Về việc: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số: 294/TB-ĐGTS26/02/2020Về việc: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số: 295/TB-ĐGTS26/02/2020Về việc: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số: 296/TB-ĐGTS26/02/2020Về việc: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số: 297/TB-ĐGTS26/02/2020Về việc: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số: 298/TB-ĐGTS26/02/2020Về việc: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số: 299/TB-ĐGTS26/02/2020Về việc: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT