Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 1824/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 9,1 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Thị Sen
Số: 1825/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 226.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Đình Thanh
Số: 1826/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 397,4 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Hoàng Thị Tuyến
Số: 1827/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 596.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Thị Biên (Cường)
Số: 1828/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 387,6 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Đình Thạch
Số: 1829/QĐ-UBND07/6/2021Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Số: 1830/QĐ-UBND07/6/2021Về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung đối với người trở về nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Số: 1831/QĐ-UBND07/6/2021Về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung đối với người trở về nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Số: 1832/QĐ-UBND07/6/2021Về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung đối với người trở về nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Số: 1833/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 457,3 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Ngọc Thoa
Số: 1834/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1152,6 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Thanh Hiền
Số: 1835/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 400,1 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Thị Vui
Số: 1836/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 858,8 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trương Văn Định
Số: 1837/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 96,9 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Đoàn Thị Thạch
Số: 1838/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 3328,1 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Văn Bào
Số: 1839/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 7,8 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Văn Nguyên
Số: 1840/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 0,1 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Thị Tâm
Số: 1841/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 17,9 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trần Văn Thu
Số: 1842/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 29,5 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Văn Lừng
Số: 1843/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 500.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Thị Thoa
Số: 1844/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 984.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Phạm Thị Vui
Số: 1845/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 2185,3 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Ngọc Oanh
Số: 1846/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1949,8 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Văn Thả
Số: 1847/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 944,6 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Thị Tạo
Số: 1848/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1100,6 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Niêm
Số: 1849/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 990,6 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Văn Lảy
Số: 1850/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1687.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Văn Dũng (Hoa)
Số: 1851/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1662.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Văn Hằng
Số: 1852/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 2138.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Văn Dũng (Huyền)
Số: 1853/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1400,6 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Văn Bạo

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT