Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 744/KH-UBND18/11/2019Tập huấn các văn bản về Phòng chống kháng thuốc, kê đơn và bán thuốc theo đơn
Số: 745/KH-HĐGDQPAN18/11/2019Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019
Số: 743/TTr-UBND18/11/2019Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích nhà ông Lê Huy Toán ( thuộc cụm di tích lịch sử cơ sở cách mạng của " Xứ ủy Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Đảng bộ Thanh Hóa thời kỳ 1930-1945), xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa
Số: 1704/UBND-Tp18/11/2019v/v phối hợp xây dựng báo cáo của Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2019
Số: 1705/UBND-KTHT18/11/2019v/v tham gia ý kiến dự thảo quyết định của UBND tỉnh về việc thực hiện phân công, phân cấp vệc thực hiện đăng ký, quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh
Số: 1706/UBND-TNMT18/11/2019v/v tổ chức thực hiện văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019, số 10/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số: 1707/UBND-TNMT18/11/2019v/v báo cáo công tác thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn huyện năm 2019
Số: 4810/QĐ-UBND18/11/2019Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Đoàn Văn Thắng, Tân Châu)
Số: 1689/UBND-KTHT15/11/2019V/v đề nghị xem xét hồ sơ thiết kế công trình di chuyển đường dây 220kV bị ảnh hưởng trong công tác GPMB dự án đường Cao tốc Bắc Nam phía đông, đoạn qua huyện Thiệu Hóa
Số: 1690/UBND-KTHT15/11/2019V/v đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Điểm dân cư nông thôn khu vực đồng sâu xã Thiệu Tân theo Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của Chủ tịch UBND huyện
Số: 1691/UBND-GD15/11/2019v/v đề nghị giải quyết chế độ hưu trí đối với bà Nguyễn Thị Thân, nguyên giáo viên trường Tiểu học Thiệu Trung
Số: 1692/UBND-KTHT15/11/2019V/v thông báo kế hoạch kiểm tra kết quả thi công GTNT của các xã được hỗ trợ theo Quyết định 540/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND huyện
Số: 1693/UBND-TNMT15/11/2019V/v xác nhận việc thay đổi thửa đất thực hiện Dự án Khu kinh doanh VLXD kết hợp dịch vụ tổng hợp Thiệu Đô tại xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa
Số: 1694/UBND-NN15/11/2019v/v báo cáo số liệu tàu cá đang hoạt động trong vùng nội địa
Số: 1695/UBND-GPMB15/11/2019V/v báo cáo nhu cầu vốn GPMB dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn qua huyện Thiệu Hóa
Số: 1696/UBND-KTHT15/11/2019v/v khẩn trương hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2019
Số: 1698/UBND-LĐTBXH15/11/2019v/v báo cáo thực hiện kế hoạch xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng
Số: 1699/UBND-TNMT15/11/2019v/v đề nghị quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Hệ thống nước sạch liên xã Thiệu Hợp, Thiệu Duy, Thiệu Thịnh, Thiệu Quang, Thiệu Giang tại xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa
Số: 740/BC-UBND15/11/2019Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Số: 210/TBKL-TTrHĐND15/11/2019kết luận giám sát của Thường trực HĐND huyện tại xã Thiệu Giang về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM
Số: 1700/UBND-VP15/11/2019v/v báo cáo tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2019; xây dựng chương trình công tác năm 2020
Số: 1701/HD-UBND15/11/2019Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND huyện về việc hỗ trợ kinh phí bảo trì các tuyến đường xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2020
Số: 742/BC-UBND15/11/2019Kết quả triển khai Chương trình Bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2019
Số: 741/TTr-UBND15/11/2019V/v xin hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các công trình thuộc Chương trình MTQG về xây dựng NTM năm 2020
Số: 1676/UBND-TCKH14/11/2019V/v xin gia hạn GPMB dự án Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn tại xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa
Số: 1676/UBND-TCKH14/11/2019V/v xin gia hạn GPMB dự án Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn tại xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa
Số: 1676/UBND-TCKH14/11/2019V/v xin gia hạn GPMB dự án Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn tại xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa
Số: 1677/UBND-TCKH14/11/2019v/v tham gia ý kiến vào Dự thảo hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tê-xã hội 5 năm của bộ, ngành và địa phương
Số: 1677/UBND-TCKH14/11/2019v/v tham gia ý kiến vào Dự thảo hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tê-xã hội 5 năm của bộ, ngành và địa phương
Số: 1677/UBND-TCKH14/11/2019v/v tham gia ý kiến vào Dự thảo hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tê-xã hội 5 năm của bộ, ngành và địa phương

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT