Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 1677/UBND-TCKH14/11/2019v/v tham gia ý kiến vào Dự thảo hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tê-xã hội 5 năm của bộ, ngành và địa phương
Số: 1677/UBND-TCKH14/11/2019v/v tham gia ý kiến vào Dự thảo hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tê-xã hội 5 năm của bộ, ngành và địa phương
Số: 1677/UBND-TCKH14/11/2019v/v tham gia ý kiến vào Dự thảo hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tê-xã hội 5 năm của bộ, ngành và địa phương
Số: 1678/UBND-TNMT14/11/2019V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Số: 1678/UBND-TNMT14/11/2019V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Số: 1679/UBND-LĐTBXH14/11/2019v/v báo cáo giải trình số liệu người tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi trên địa bàn huyện
Số: 1680/UBND-NN14/11/2019v/v kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng
Số: 1681/UBND-VP14/11/2019v/v góp ý dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tê- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh , nhiệm kỳ 2015-2020; xây dụng kết hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và chương trình trọng tâm, khâu đột phá giai đoạn 2021-2025
Số: 1682/UBND-TP14/11/2019v/v tổ chức lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch
Số: 1683/UBND-VPĐP14/11/2019v/v tham gia ý kiến Dự thảo đề cương dự án phát triển sản phẩm OCOP trống đồng Đông Sơn và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ đồng tại xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa
Số: 1684/UBND-VPĐP14/11/2019v/v đăng ký tham gia đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn sản xuất, kinh doanh chó DN, HTX...
Số: 1685/UBND-VPĐP14/11/2019v/v mời và giới thiệu tham gia đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn sản xuất, kinh doanh cho DN, HTX...
Số: 1686/UBND-VHTT14/11/2019v/v quản lý, bảo vệ ngôi mộ tại khu đất của gia đình bà Lê Thị Lý, thôn Nguyên Sơn, xã Thiệu Nguyên
Số: 1687/UBND-TNMT14/11/2019V/v đôn đốc báo cáo tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện theo Công văn số 1600/UBND-TNMT ngày 01/11/2019
Số: 1688/TB-UBND14/11/2019Giao bổ sung chỉ tiêu biên chế viên chức, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
Số: 738/BC-UBND14/11/2019Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019
Số: 3991/QĐ-UBND14/11/2019Về việc công nhận đạt các tiêu chí nông thôn mới cho xã Thiệu Toán và Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, đến ngày 14/11/2019
Số: 1673/UBND-NV13/11/2019V/v xin ý kiến làm quy trình bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo quản lý
Số: 1674/UBND-NN13/11/2019v/v báo cáo tình hình thực hiện sử dụng kinh phí khen thưởng theo cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng NTM 2012-2019
Số: 732/KH-BCĐ13/11/2019kế hoạch triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS huyện Thiệu Hóa năm 2019
Số: 733/KH-UBND13/11/2019kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
Số: 1675/UBND-NN13/11/2019v/v hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp tiền hỗ trợ lợn bị tiêu hủy do bệnh DTLCP từ ngày 16/8/2019 đến ngày 30/9/2019
Số: 736/BC-UBND13/11/2019v/v thẩm tra hồ sơ và kết quả đạt từng tiêu chí nông thôn mới; đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Thiệu Toán năm 2019
Số: 737/BC-UBND13/11/2019v/v thẩm tra hồ sơ và kết quả đạt từng tiêu chí nông thôn mới; đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Thiệu Quang năm 2019
Số: 1661/UBND-NN12/11/2019v/v tiếp tục chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và mở rộng diện tích cây trồng vụ đông năm 2019-2020
Số: 1662/UBND-TTr12/11/2019v/v trả lời nội dung đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Huyền ở thôn Thành Đồng, xã Thiệu Công
Số: 1663/UBND-TTr12/11/2019v/v trả lời nội dung đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Thuận ở thôn Xuân Quan, xã Thiệu Công
Số: 1664/UBND-TTr12/11/2019Về kết quả giải quyết nội dung đơn đề nghị của bà Đặng Thị Chính ở thôn Xuân Quan, xã Thiệu Công
Số: 1665/UBND-TTr12/11/2019V/v giải quyết, trả lời nội dung đơn đề nghị của bà Đặng Thị Chính ở thôn Xuân Quan, xã Thiệu Công
Số: 1666/UBND-TTr12/11/2019Về kết quả giải quyết nội dung đơn đề nghị của bà Phan Thị Chanh ở thôn Xuân Quan, xã Thiệu Công

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT