Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 706/KH-UBND04/11/2019triển khai thực hiện Đề án " Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện Thiệu Hóa"
Số: 707/KH-UBND04/11/2019Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020"
Số: 1613/TB-UBND04/11/2019Tình hình tiếp công dân đột xuất ngày 31/10/2019 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Trịnh Văn Súy
Số: 1611/UBND-LĐTBXH04/11/2019v/v báo cáo số liệu các cụ tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi
Số: 704/BC-UBND01/11/2019Tình hình và tiến độ giao rừng, gắn với giao đất, thuê đất lâm nghiệp huyện Thiệu Hóa năm 2019
Số: 1597/UBND-KTHT01/11/2019v/v tổ chức khóa đào tạo khở sự doanh nghiệp khóa 2 năm 2019
Số: 1598/UBND-NN01/11/2019V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ QLNN về thủy lợi, đê điều nước sạch nông thôn
Số: 1599/UBND-NN01/11/2019v/v báo cáo các công trình xây dựng chuyên ngành nông nghiệp và PTNT do UBND huyện làm chủ đầu tư năm 2019
Số: 1600/UBND-TNMT01/11/2019v/v đẩy nhanh tiến độ đấu giá Quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện
Số: 1601/UBND-CAH01/11/2019v/v đề nghị bố trí bổ sung Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã
Số: 1602/UBND-LĐTBXH01/11/2019v/v thực hiện rà soát các đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Số: 1586/UBND-KTHT31/10/2019v/v tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14
Số: 1587/UBND-KTHT31/10/2019v/v tham gia ý kiến dự thảo Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mực độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng của các cơ quan nhà nước, người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh và UBND cấp huyện, thị xã, thành phố
Số: 1588/UBND-KTHT31/10/2019v/v tham gia góp ý dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Số: 1589/UBND-KTHT31/10/2019v/v báo cáo kết quả thực hiện công tác GPMB dự án đường dây 500kV đấu nối nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia
Số: 1590/UBND-KTHT31/10/2019v/v tăng cường tuyên truyền Chủ nhà trọ về giá bán lẻ điện cho học sinh, người lao động thuê nhà để ở
Số: 1591/UBND-KTHT31/10/2019v/v rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm nằm trong khu vực dân cư
Số: 1592/UBND-KTHT31/10/2019v/v triển khai thực hiện các văn bản mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng
Số: 593/UBND-NN31/10/2019v/v triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Số: 1594/UBND-KTHT31/10/2019v/v đẩy mạnh công tác phát triển doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn huyện
Số: 1595/UBND-TCKH31/10/2019v/v Giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn tại xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa
Số: 3829/QĐ-UBND31/10/2019V/v phê duyệt Nội quy chợ Bèo, xã Thiệu Thành
Số: 1596/UBND-VHTT31/10/2019v/v báo cáo làm rõ thông tin Báo chí phản ánh liên quan đến huyện Thiệu Hóa trong tháng 9 năm 2019
Số: 3830/QĐ-UBND31/10/2019Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nội quy chợ Đầm, xã Thiệu Duy
Số: 63/KHGS-TTrHĐND29/10/2019Giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện tại xã Thiệu Giang
Số: 1570/UBND-VPĐP29/10/2019đề nghị hỗ trợ phát triển sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm
Số: 1571/UBND-LĐTBXH29/10/2019v/v chọn cử tham gia tập huấn truyền thông về giảm nghèo đợt 2 năm 2019
Số: 1572/UBND-VHTT29/10/2019v/v triển khai hệ thống phóng họp không giấy VNPT-eCabinet của Viễn thông Thanh Hóa
Số: 1573/UBND-VHTT29/10/2019v/v góp ý dự thảo quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực văn hóa cơ sở
Số: 1574/UBND-NN29/10/2019v/v triển khai chính sách và tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ sản xuất vụ Đông 2019-2020

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT