Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 1854/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 947.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Văn Tiến
Số: 1855/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1900,1 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Văn Hải
Số: 1856/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 748,8 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Văn Thìn
Số: 1857/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 37,1 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Thị Biên (H)
Số: 1858/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 37,1 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Thị Biên (H)
Số: 1859/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 43,5 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Đình Đông
Số: 1860/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 100.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Văn Nam
Số: 1861/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 478,7 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Văn Huấn (Cự)
Số: 1862/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 862.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Cao Đạt
Số: 1863/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 2421.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Văn Xuân
Số: 1864/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1152.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Thị Lưu
Số: 1865/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 2774.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Hoàng Thị Đốc
Số: 1866/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 190.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Đình Hợp
Số: 1867/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 198.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Văn Hùng (Nở)
Số: 1868/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 13,7 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Thị Chút
Số: 1869/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 2518.4 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Văn Hưng
Số: 1870/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 98,1 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Thị Dỷ
Số: 1871/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 114,4 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Hoàng Thị Cớn
Số: 1872/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 111.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Đình Thiệu
Số: 1873/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 74,1 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Văn Trọng
Số: 1874/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 68,6 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Thị Hạnh
Số: 1875/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 33.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Thị Đạm
Số: 1876/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 153.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Đình Thực
Số: 1877/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 19,4 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Thị Thanh
Số: 1878/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 94.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Thị Giỏi
Số: 1879/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 932,3 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Hoàng Huy Tưởng (Miên)
Số: 1880/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1596.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Hoàng Viết Mao
Số: 1881/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 65.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Văn Đoan
Số: 1882/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 158,2 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Hoàng Huy Giang
Số: 1883/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 170.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Văn Ân

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT