Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 3446/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Vận năm 2019
Số: 3447/QĐ-UBND10/10/2019Về việc thu hồi đất phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Giang năm 2019
Số: 3448/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Giang năm 2019
Số: 3450/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Công năm 2019
Số: 3449/QĐ-UBND10/10/2019Về việc thu hồi đất phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Công năm 2019
Số: 3451/QĐ-UBND10/10/2019Về việc thu hồi đất phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Chính năm 2019
Số: 3453/QĐ-UBND10/10/2019Về việc thu hồi đất phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Thành năm 2019
Số: 3455/QĐ-UBND10/10/2019Về việc thu hồi đất phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Vũ năm 2019
Số: 3457/QĐ-UBND10/10/2019Về việc thu hồi đất phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Hòa năm 2019
Số: 3459/QĐ-UBND10/10/2019v/v thu hồi đất để phục vụ dự án Mở rộng trường THCS xã Thiệu Phúc
Sô: 3460/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án Mở rộng trường THCS xã Thiệu Phúc
Số: 3461/QĐ-UBND10/10/2019Về việc thu hồi đất phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Toán năm 2019
Số: 3463/QĐ-UBND10/10/2019Về việc thu hồi đất phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Long năm 2019
Số: 3465/QĐ-UBND10/10/2019Về việc thu hồi đất phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Phúc năm 2019
Số: 3452/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Chính năm 2019
Số: 3454/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Thành năm 2019
Số: 3456/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Vũ năm 2019
Số: 3458/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Hòa năm 2019
Số: 3462/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Toán năm 2019
Số: 3464/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Long năm 2019
Số: 3466/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Phúc năm 2019
Số: 3467/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt Hương ước thôn Vĩnh Điện, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa
Số: 3468/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt Hương ước thôn Tra Thôn, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa
Số: 3469/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt Hương ước thôn Thuận Tôn, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa
Số: 3471/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt Hương ước thôn Ngọc Tỉnh, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa
Số: 3472/QĐ-UBND10/10/2019V/v thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội
Số: 3476/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt Hương ước thôn Đỉnh Tân, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa
Số: 3477/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt Hương ước thôn Toán Thọ, xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa
Số: 3478/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt Hương ước thôn Toán Phúc, xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa
Số: 3479/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt Hương ước thôn Toán Thành, xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT