Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 1884/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1503,2 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Thị Sáu
Số: 1885/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1095,9 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Văn Toàn
Số: 1886/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1100.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Hoàng Thị Vấn
Số: 1887/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1630,7 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Văn Sừ
Số: 1888/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 178,7 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Văn Túy
Số: 1889/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 667,3 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Văn Luân
Số: 1890/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1905.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Thị Hường
Số: 1891/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1100.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Thị Nhiểu
Số: 1892/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1353.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Hữu Giá
Số: 111/GPXD-UBND07/6/2021GPXD Lê Sỹ Vững - Tiểu khu 13
Số: 113/BC-UBND07/6/2021Báo cáo công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức huyện Thiệu Hóa (từ ngày 30/10/2016 đến ngày 31/3/2021)
Số: 1893/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1154,7 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Hoàng Huy Đăng
Số: 1894/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 870.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Thị Hà
Số: 1895/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1975.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Thanh Tùng
Số: 1896/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1798.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Văn Táo
Số: 1897/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1002.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Văn Phẩm
Số: 1898/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 3906.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Văn Thoa
Số : 1899/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 992,8 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Văn Tuế
Số: 1900/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1038,8 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Hoàng Huy Thuận
Số: 1901/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1100.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Hoàng Huy Đang
Số: 1902/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1601,3 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Văn Nhự
Số: 1903/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1956.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Hoàng Huy Thanh Hiến
Số: 1904/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1735.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Văn Chiến
Số: 1905/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1485.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Hoàng Huy Huệ
Số: 1906/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 990.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Văn Tường
Số: 1908/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1236,4 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Thị Hằng
Số: 1909/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1100.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Hoàng Huy Kẹ
Số: 1910/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 646.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Thị Biên
Số: 1911/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1043.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Văn Chuyên
Số: 1912/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1224,4 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Văn Loan

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT