Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 1913/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1980.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Hoàng Thị Sánh
Số: 1914/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 2424,4 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Văn Tú
Số: 1915/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1827,4 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Hoàng Huy Chiến
Số: 1916/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1222,9 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Thị Huấn
Số: 1917/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 577,1 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Văn Tuyển
Số: 1918/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1366,2 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Hoàng Huy Liên
Số: 1919/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 2108.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Văn Thành
Số: 1920/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1419.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Quý Thìn
Số: 1921/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1417.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Văn Lĩnh
Số: 1922/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1461.5 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Hoàng Huy Chung
Số: 1923/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 2530.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Thế Cảnh
Số: 1924/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 2116,9 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Văn Tấn
Số: 1925/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1914.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Văn Năm
Số: 1926/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1056.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Phùng Thị Tẹo
Số: 1927/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 3256.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Văn Hải
Số: 1928/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1662.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Văn Phượng
Số: 1929/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1788,3 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Đình Len
Số: 1930/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1398.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Trọng Hân
Số: 1931/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 2816.5 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Mai Xuân Lượng
Số :1932/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1175.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Văn Sao
Số: 1933/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 458.9 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trịnh Văn Châu
Số: 1934/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 2204.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Hoàng Thị Thức
Số : 1935/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1695.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Thị Hợp
Số: 1936/QĐ-UBND07/6/2021Về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc đường Quốc lộ 45 đi thôn Đỉnh Tân, xã Thiệu Phú.
Số: 1937/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 500.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Văn Khải
Số: 1938/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 2535.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Hồng Tư
Số: 1939/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1,829.1 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Vũ Công Hưởng
Số: 1940/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 2370.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Văn Tôn
Số: 1941/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1318.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Văn Thơm
Số:1942/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1790.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Thị Nơ

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT