Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 1943/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1680.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Văn Lương
Số: 1944/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1259.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Lê Văn Định
Số: 1945/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 1772.0 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Hoàng Thị Đưng
Số: 1946/QĐ-UBND07/6/2021Thu hồi 62,3 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thiệu Phú của hộ gia đình ông (bà): Trần Văn Thuyết
Số: 1947/QĐ-UBND07/6/2021Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án: Cụm công nghiệp thị trấn Vạn Hà (nay là thị trấn Thiệu Hóa).
Số: 1948/QĐ-UBND07/6/2021Gia hạn giải quyết tố cáo
Số: 1949/QĐ-UBND07/6/2021Thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo
Số: 1950/QĐ-UBND07/6/2021Kiểm đếm bắt buộc hộ ông Lê Duy Vinh phục vụ dự án: Khu dân cư mới thị trấn Thiệu Hóa (phía Bắc đường vào bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa)
Số: 1951/QĐ-UBND07/6/2021Kiểm đếm bắt buộc hộ ông Trần Trọng Bảy phục vụ dự án: Khu dân cư mới thị trấn Thiệu Hóa (phía Bắc đường vào bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa)
Số: 1952/QĐ-UBND07/6/2021Kiểm đếm bắt buộc hộ bà Lê Thị Bích phục vụ dự án: Khu dân cư mới thị trấn Thiệu Hóa (phía Bắc đường vào bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa)
Số: 1953/QĐ-UBND07/6/2021Kiểm đếm bắt buộc hộ bà Lê Thị Đức phục vụ dự án: Khu dân cư mới thị trấn Thiệu Hóa (phía Bắc đường vào bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa)
Số: 112/BC-UBND05/6/2021Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo Đê hữu sông Dừa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá
Số: 154/TTr-UBND05/6/2021đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo Đê hữu sông Dừa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
Số: 155/TTr-UBND05/6/2021Về việc đề nghị thu hồi đất ngoài mốc giải phóng mặt bằng và hỗ trợ do dừng sản xuất khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cụm công nghiệp thị trấn Vạn Hà (nay là thị trấn Thiệu Hóa) tại xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hoá
Số: 156/TTr-UBND05/6/2021Đề nghị phê duyệt, danh mục và chủ trương đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2021
Số: 1542/UBND-NN05/6/2021̣ ̣V/v đăng ký kế hoạch chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng một số cây trồng khác có hiệu quả cao hơn, kết hợp lúa - cá, giai đoạn 2021 – 2025.
Số: 1543/UBND-TNMT05/6/2021V/v cung cấp thông tin, số liệu phục vụ nhiệm vụ điều tra, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn thải, xác định phân loại cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Số: 1544/UBND-VHTT05/6/2021V/v đăng ký thông tin kết nối, khai thác CSDL Quốc gia về dân cư phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Số: 1544/UBND-VHTT05/6/2021V/v đăng ký thông tin kết nối, khai thác CSDL Quốc gia về dân cư phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Số: 1819/QĐ-UBND05/6/2021Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án: Cụm công nghiệp thị trấn Vạn Hà (nay là thị trấn Thiệu Hóa), lần 1.
Số: 1820/QĐ-UBND05/6/2021Thành lập đoàn kiểm tra trường học an toàn năm học 2020-2021
Số: 1821/QĐ-UBND05/6/2021Phê duyệt thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người có công, TNNCC
Số: 107/KH-UBND04/6/2021Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2021 trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Số: 107/BC-UBND04/6/2021Kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới (Tiêu chí số 1 - quy hoạch; Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư; nội dung 17.4 - Mai táng theo quy định, quy hoạch và Tiêu chí huyện nông thôn mới Tiêu chí số 1 - Quy hoạch, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số: 108/KH-UBND04/6/2021Tổ chức tập huấn ứng dụng phần mềm một cửa điện tử trên Cổng dịch vụ công cho cán bộ, công chức UBND các xã, thị trấn năm 2021
Số: 108/BC-UBND04/6/2021Báo cáo nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021
Số: 110/BC-UBND04/6/2021Báo cáo Kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới (Tiêu chí số 4 - Điện; Tiêu chí số 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn) và Tiêu chí huyện nông thôn mới Tiêu chí số 4 - Điện, huyện Thiệu Hóa
Số: 1517/UBND-KTHT04/6/2021Về việc cung cấp thông tin tình hình sản xuất, tiêu thụ các mặt hàng nông sản cần hỗ trợ xúc tiến thương mại trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Số: 1519/UBND-TCKH04/6/2021V/v quyết toán kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 1520/TB-UBND04/6/2021Việc thụ lý tố cáo của công dân xã Minh Tâm

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT