Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 703/UBND-TNMT25/5/2018kiểm tra, quản lý, sử dụng đất tại các dự án khu đô thị, dự án phát triển nhà ở và dự án du lịch nghĩ dưỡng có quy mô lớn
Số: 704/CV-UBND25/5/2018thực hiện tiêu chí thành phần 18.5 về " xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật"
Số: 706/UBND-NN25/5/2018chỉ đạo thực hiện thủ tục hành chính trong xây dựng NTM năm 2018
Số: 1542/QĐ-UBND25/5/2018Về việc xác minh nội dung khiếu nại của ông Hà Hữu Hai ở thôn 2, xã Tân Châu
Số: 683/TB-HĐTD24/5/2018Phát hành đề cương ôn tập xét tuyển viên chức hành chính kiêm kế toán các trường mầm non công lập thuộc UBND huyện Thiệu Hóa năm 2018
Số: 363/KH-UBND24/5/2018Công tác phòng chống tham nhũng năm 2018
Số: 684/UBND-NN24/5/2018Tăng cường chỉ đạo thu hoạch vụ chiêm xuân và sản xuất vụ thu, mùa năm 2018
Số: 690/UBND-TNMT24/5/2018Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường 2017,2018 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2019
Số: 692/UBND-TTr24/5/2018báo cáo kết quả chỉ đạo giải quyết đơn của ông Hoàng Văn Việt ở tiểu khu 4, thị trấn Vạn Hà huyện Thiệu Hóa
Số: 695/UBND-TNMT24/5/2018giao chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho các xã, thị trấn về công tác thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn huyện năm 2018
Số: 696/UBND-TNMT24/5/2018khẩn trương xử lý môi trường tạm thời tại khu vực tồn lưu HCBVTV tại kho Vật tư NN củ ( nằm trong khuôn viên trường Mâm non) xã Thiệu Viên
Số: 1327/QĐ-UBND24/5/2018Về việc thành lập ban chỉ huy trọng điểm phòng chống lụt bão năm 2018
Số: 990/UBND-VHTT24/5/2018Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị
Số: 682/UBND-TNMT23/5/2018nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn các dự án đã được Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnhkhóa XVII, kỳ họp thứ 4 về chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2018
Số: 45/NQ-HĐND23/5/2018Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 673/UBND-VP22/5/2018Triển khai phầm mềm Dịch vụ hành chính công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện qua dịch vụ Bưu chính công ích
Số: 676/UBND-TNMT22/5/2018Tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Khu kinh doanh vật liệu xây dựng kết hợp dịch vụ tổng hợp Thiệu Đô tại xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa
Số: 678/UBND-NN22/5/2018Tăng cường quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm
Số: 1293/QĐ_UBND22/5/2018Về việc phê duyệt danh sách các hộ kinh doanh kiểm tra chống thất thu thuế năm 2018 và Quý II năm 2018 trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 16/5/2018 của UBND huyện Thiệu Hóa
Số: 666/TB-UBND21/5/2018Triển khai tập huấn các quy định mới trong lĩnh vực tài chính ngân sách, Luật quản lý, sử dụng tài sản công
Số: 653/UBND-VHTT18/5/2018đăng ký xét công nhận cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa năm 2018
Số: 659/UBND-KTHT18/5/2018Triển khai áp dụng thiết kế mẫu đối với các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng
số: 665/UBND-YT18/5/2018Thông báo nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra VSATTP tỉnh
Số: 342/KH-UBND17/5/2018Đi chúc mừng các cơ sở Tôn giáo dịp Phật đản năm 2018
Số: 651/PC-BCĐ17/5/2018Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo chống thất thu thuế và đoàn kiểm tra liên ngành huyện Thiệu Hóa
Số: 652/UBND-TNMT17/5/2018tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc và cửa hàng mua bán, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của HTX dịch vụ nông nghiệp xã Thiệu Hợp huyện Thiệu Hóa
Số: 638/UBND-KTHT16/5/2018kiểm tra, giám sát chương trình khuyến mại tổ chức thực hiện trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Số: 639/UBND-NN16/5/2018đảm bảo tiêu úng cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Số: 640/UBND-NN16/5/2018Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2018
Số: 643/UBND-LĐTB&XH16/5/2018Tuyển lao động đi làm việc tại công ty TNHH giầy Aleron Việt Nam

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT