Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 523/UBND-VHTT23/4/2018Thực hiện một số nội dung trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Số: 524/UBND-VHTT23/4/2018Thực hiện đăng ký xếp hạng di tích, lập hồ sơ dự án, báo cáo KTKT tu tổ, tôn tạo di tích và đề nghị hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp di tích hàng năm
Số: 525/UBND-NN23/4/2018Tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa, màu vụ xuân 2018
Số: 518/UBND-YT20/4/2018Góp ý dự thảo Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
Số: 266/ KH-UBND18/4/2018Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
Số: 507/TB-UBND18/4/2018về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội chợ thương mại huyện Thiệu Hóa năm 2018
Số: 264/KH-UBND17/4/2018Kiểm tra về xây dựng mô hình thí điểm về an toàn thực phẩm năm 2018
Số: 505/UBND-QLDA17/4/2018thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng theo Luật xây dựng năm 2014
Số: 258/KH - UBND16/4/2018Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
Số: 489/TB-UBND16/4/2018Tuyển dụng viên chức hành chính kiêm kế toán các trường mầm non công lập thuộc UBND huyện Thiệu Hóa năm 2018
Số: 490/UBND-LĐTB&XH16/4/2018Đôn đốc thực hiện xây dựng kế hoạch Giảm nghèo và việc làm năm 2018
Số: 495/UBND-TNMT16/4/2018Báo cáo các dự án bất động sản cao cấp, sử dụng nhiều diện tích đất tại địa phương
Số: 498/UBND-TNMT16/4/2018giải quyết đơn của bà Tống thị Mươi, thôn Thái Dương, Thiệu Hòa
Số: 499/UBND-TNMT16/4/2018giải quyêt đơn của ông Lê Hữu Bích, thôn 14 xã Thiệu Giao
Số: 251/BC-UBND13/4/2018Triển khai thực hiện Công văn số 2899/UBND-KHTH ngày 21/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
Số: 484/UBND-VHTT13/4/2018Góp ý dự thảo báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ
Số: 486/UBND-LĐTB&XH13/4/2018Triển khai các biện pháp giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước đúng hạn
Số: 487/UBND-NN13/4/2018Đăng ký tham gia trung bày, giơi thiệu, quãng bá sản phẩm tại Hội nghị kết nối cung cầu và giói thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh năm 2018
Số: 488/UBND-NN13/4/2018Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư của công dân
Số: 481/TB-UBND12/4/2018Lịch làm việc của Đoàn công tác UBKT Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa với các xã về xây dựng NTM, giai đoạn 2012-2018
Số: 246/KH-UBND12/4/2018Tổ chức Hội chợ thương mại huyện Thiệu Hóa năm 2018
Số: 250/KH-UBND12/4/2018Kiểm tra công tác lao động, người có công và xã hội năm 2018
Số: 482/UBND-TNMT12/4/2018Thực hiện kết luận số 146/TB-UBND ngày 31/1/2018 của Phó Chủ tịch UBND huyện và công điện số 01/CĐ-UBND ngày 10/4/2018 của Chủ tịch UBND huyện
Số: 959/QĐ-UBND12/4/2018Về việc thành lập đoàn kiểm tra thực hiện chính sách việc làm - người có công và xã hội năm 2018
Số: 243/ BC-UBND11/4/2018Về việc hỗ trợ thực hiện tuyên truyền với trung tâm Truyền hình Nhân dân
Số: 480/UBND-VHTT11/4/2018Cung cấp dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ nhiệm vụ hỗ trợ đầu thu truyền hình số thuộc " Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh".
Số: 01/CĐ-UBND10/4/2018Công điện của Chủ tịch UBND huyện
Số: 241/BC-UBND10/4/2018Kết quả tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn và theo dõi, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị quý I năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2018
Số: 242/BC-UBND10/4/2018Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới
Số: 4638UBND-VHTT09/4/2018Cung cấp thông tin, hồ sơ phục vụ cấp chứng thư số chuyên dùng năm 2018

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT