Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 1801/QĐ-UBND03/6/2021Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Thiệu Hóa
Số: 1802/QĐ-UBND03/6/2021Về việc kết thúc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn xã Thiệu Phúc
Số: 110/GPXD-UBND02/6/2021GPXD Nguyễn Thê Anh - TK10
Số: 152/TTr-UBND02/6/2021Về việc đề nghị phê duyệt Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Vạn Hà (nay là thị trấn Thiệu Hóa), huyện Thiệu Hóa đến năm 2030
Số: 153/TTr-UBND02/6/2021Tờ trình đề nghi Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử
Số: 1498/UBND-GD02/6/2021Xin ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo
Số: 1669/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Trịnh Thị Thanh phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa
Số: 1670/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Trần Thị Phương phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1671/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Trần Trọng Hồng phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1672/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Trần Thị Minh phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1673/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Trần Thị Lạc phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1674/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Trần Hợp Ngọc phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1675/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Trần Hợp Tạn phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1676/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Trần Đình Dũng phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1677/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Tống Thị Nhạn phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1678/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Tạ Thị Liên phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1679/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Phan Văn Thủy phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1680/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Nguyễn Văn Tiến phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1681/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Nguyễn Văn Sáu phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1682/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Nguyễn Văn Lộc phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1683/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Nguyễn Thị Nam phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1684/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Nguyễn Thị Xuân phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1685/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Nguyễn Ngọc Thêm phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1686/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Nguyễn Quang Tốn phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1687/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Nguyễn Hữu Việt phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1688/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Nguyễn Hữu Hải (Bình) phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa
Số: 1689/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Nguyễn Hữu Tuyên phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1690/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Nguyễn Hữu Tuấn phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa
Số: 1691/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Nguyễn Hữu Trình phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1692/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Nguyễn Hữu Thú phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT