Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 1723/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Văn Long phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1724/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Văn Thi phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1725/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Văn Hùng (Hoa) phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa
Số: 1726/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thị Ụt phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1727/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Văn Bàn phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1728/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thị Thụ phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1729/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thị Thắng phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1730/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thị Tại phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1731/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thị Thảo phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1732/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thị Sửu phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1733/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thị Nhị phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1734/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thị Nhẫn phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1735/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thị Nhâm phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1736/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thị Lan phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1737/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thị Lý phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1738/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thị Hương phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1739/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thị Hào phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1740/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thị Chiến phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1741/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thế Xuân phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1742/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thế Thức phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1743/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thế Thành (Dung) phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1744/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thế Sự phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1745/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thế Nguyền phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1746/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thế Ký phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1747/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thế Quang phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1748/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thế Khanh phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1749/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thế Hùng phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1750/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thế Dinh phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1751/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thế Hồng phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1752/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thế Chi phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT