Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 1753/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thế Cảnh phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1754/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Sỹ Toàn phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1755/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Thế Ba phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1756/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Sỹ Mừng phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1757/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Sỹ Hùng phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1758/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Quý Thành phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1759/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Nguyễn Thị Liên phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1760/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Nguyên Thủy phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1761/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Nguyên Tiến phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1762/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Nguyên Thành phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1763/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Nguyên Phượng phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1764/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Nguyên Mạnh phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1765/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Duy Thủy phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1766/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Nguyên Hiển phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1767/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Nguyên Cường phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1768/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Duy Quế phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1769/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Duy Lâm phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1770/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Duy Phúc phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1771/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Duy Hải phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số : 1772/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Doãn Nhiên phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1773/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Doãn Lan phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1774/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Lê Doãn Huệ phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1775/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Hoàng Thị Lỡ phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1776/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Hoàng Thị Lanh phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1777/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Hoàng Thị Khanh phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1778/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Đoàn Văn Thành phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1779/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Doãn Văn Hanh phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1780/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Đoàn Văn Thạch phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1781/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Doãn Thị Hợi phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.
Số: 1782/QĐ-UBND02/6/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Đoàn Thị Thành phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 2), nay là thị trấn Thiệu Hóa.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT