Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 1473/UBND-KTHT31/5/2021Báo cáo giải trình về đề nghị sử dụng nguồn sách sách tỉnh hỗ trợ để tiếp tục đầu tư các hạng mục còn lại thuộc công trình Trụ sở xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa.
Số: 1474/UBND-TNMT31/5/2021Báo cáo công tác Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất theo Kết luận phiên họp thường kỳ theo Thông báo số 79/TB-UBND ngày 22/3/2021
Số: 1475/UBND-KTHT31/5/2021Báo cáo tình hình trả nợ vốn vay dự án Năng lượng nông thôn 2 (REII) trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.
Số: 1590/QĐ-UBND31/5/2021Về việc chỉ định thầu gói thầu: Di chuyển đường điện 0.4kv bị ảnh hưởng bởi Dự án Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 515B Thiệu Lý - Đông Hoàng
Số: 1591/QĐ-UBND31/5/2021cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với hộ gia đình ông Hoàng Văn Hùng, công dân thị trấn Thiệu Hóa để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (Giai đoạn 2)
Số: 1592/QĐ-UBND31/5/2021cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Tứ, công dân thị trấn Thiệu Hóa để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (Giai đoạn 2)
Số: 1593/QĐ-UBND31/5/2021cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Quy, công dân thị trấn Thiệu Hóa để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (Giai đoạn 2)
Số: 1594/QĐ-UBND31/5/2021cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với hộ gia đình bà Lê Thị Vận, công dân thị trấn Thiệu Hóa để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (Giai đoạn 2)
Số: 1595/QĐ-UBND31/5/2021cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Giao, công dân thị trấn Thiệu Hóa để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (Giai đoạn 2)
Số: 1596/QĐ-UBND31/5/2021cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với hộ gia đình ông Nguyễn Công Hải, công dân thị trấn Thiệu Hóa để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (Giai đoạn 2)
Số: 1597/QĐ-UBND31/5/2021cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với hộ gia đình bà Lê Thị Tạc, công dân thị trấn Thiệu Hóa để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (Giai đoạn 2)
Số: 1598/QĐ-UBND31/5/2021cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với hộ gia đình ông Lê Thế Cường, công dân thị trấn Thiệu Hóa để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (Giai đoạn 2)
Số: 1599/QĐ-UBND31/5/2021cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với hộ gia đình ông Lê Công Minh, công dân thị trấn Thiệu Hóa để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (Giai đoạn 2)
Số: 1600/QĐ-UBND31/5/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (vũ đức duyên, t quang)
Số: 1601/QĐ-UBND31/5/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT lê thị lan, t giang)
Số: 1602/QĐ-UBND31/5/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT trần thị bởng, t quang)
Số: 1603/QĐ-UBND31/5/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT lê thị ky, t giang)
Số: 1604/QĐ-UBND31/5/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT lê thị huy, t duy)
Số: 1605/QĐ-UBND31/5/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT nguyễn thị lời, t hợp)
Số: 1606/QĐ-UBND31/5/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT lê văn mẹo, t giang)
Số: 1607/QĐ-UBND31/5/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT phùng văn thơ, t hợp)
Số: 1608/QĐ-UBND31/5/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT lê thị lan, t long)
Số: 1609/QĐ-UBND31/5/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT lê thị tâm, t công)
Số: 1610/QĐ-UBND31/5/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT vũ thị lý, t long)
Số: 1611/QĐ-UBND31/5/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT ngô thị thu, t long)
Số: 1612/QĐ-UBND31/5/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT vũ thị động, t giang)
Số: 1613/QĐ-UBND31/5/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT lê thị hiều, t giang)
Số: 1614/QĐ-UBND31/5/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT lê thị lựa, t giao)
Số: 1615/QĐ-UBND31/5/2021Về việc trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (lê đình hải, tân châu)
Số: 1616/QĐ-UBND31/5/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( NCT hoàng xuân kim, t phúc)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT