Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 1338/QĐ-UBND11/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Nguyễn Văn Hữu, Thiệu Công)
Số: 1339/QĐ-UBND11/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Thiều Thị Vượng, Thiệu Công)
Số: 1340/QĐ-UBND11/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Hoàng Văn Vang, Thiệu Công)
Số: 1341/QĐ-UBND11/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Đặng Đình Thành, Thiệu Công)
Số: 1342/QĐ-UBND11/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Trịnh Đình Đồng, Thiệu Công)
Số: 1343/QĐ-UBND11/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (nguyễn văn mạnh, Thiệu Phú)
Số: 1344/QĐ-UBND11/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Trịnh đình tuấn, Thiệu Công)
Số: 1345/QĐ-UBND11/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Lê Xuân Sanh, Thiệu Phú)
Số: 1346/QĐ-UBND11/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (phạm văn thóc, t Long)
Số: 1347/QĐ-UBND11/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Trịnh thị diễn, Thiệu Công)
Số: 1348/QĐ-UBND11/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (nguyễn thị mùi, t Long)
Số: 1349/QĐ-UBND11/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (nguyễn xuân vinh, t trung)
Số: 1350/QĐ-UBND11/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (nguyễn doãn quang, t vận)
Số: 1351/QĐ-UBND11/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (nguyễn thị hồng, t vận)
Số: 1352/QĐ-UBND11/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (đỗ thị lượng, t vận)
Số: 1353/QĐ-UBND11/5/2021Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Đường giao thông từ QL45 đi từ Trung tâm hành chính mới rẽ trái đi Đường tỉnh 516C, rẽ phải đi ĐH.TH05 (Kênh Nam), huyện Thiệu Hóa
Số: 1354/QĐ-UBND11/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (trần văn thanh, t trung)
Số: 1355/QĐ-UBND11/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (nguyễn doãn phùng, t lý)
Số: 1356/QĐ-UBND11/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (trịnh xuân hoàng, t lý)
Số: 1357/QĐ-UBND11/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (lê thị thủy, t lý)
Số: 1358/QĐ-UBND11/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (cao xuân lâm, t chính)
Số: 1359/QĐ-UBND11/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (nguyễn thị thảo, t chính)
Số: 1360/QĐ-UBND11/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (lê doãn thường, t toán)
Số: 1361/QĐ-UBND11/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (nguyễn thị nhanh, t chính)
Số: 1362/QĐ-UBND11/5/2021Về việc công bố dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa
Số: 1363/QĐ-UBND11/5/2021Quyết định nâng lương thường xuyên cho ccán bộ có thông báo về hưu Ô. Đồng T.Phúc
Số: 1364/QĐ-UBND11/5/2021Phê duyệt Phương án bảo vệ môi trường làng nghề bánh đa truyền thống thôn Đắc Châu, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa
Số: 10/PC-UBND10/5/2021Phân công thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Chỉ đạo các xã, thị trấn
Số: 1245/2017/QĐ-UBND10/5/2021GPXD Trịnh Văn Vượng - TK2
Số: 101/GPXD-UBND10/5/2021GPXD Trần Kim Thành - Minh Tâm

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT