Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 102/GPXD-UBND10/5/2021GPXD Lê Thiện Đạt - Thiệu Giao
Số: 170/NQ-HĐND10/5/2021Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã Thiệu Tiến khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 1256/UBND-TNMT10/5/2021V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn huyện
Số: 1257/UBND-VHTT10/5/2021V/v tổ chức kiểm tra việc chấp hành "tạm dừng hoạt động trong phòng, chống dịch Covid-19" của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn huyện
Số: 1258/UBND-VHTT10/5/2021Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.
Số : 1259/UBND-VHTT10/5/2021V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện.
Số: 1260/UBND-VHTT10/5/2021V/v thực hiện các giải pháp ứng dụng CNTT sẵn sàng phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành trong phòng, chống dịch Covid-19.
Số: 1261/CV-BCĐ10/5/2021Về việc đề nghị cung cấp báo cáo quyết toán năm 2020 của các doanh nghiệp (gửi Chi cục Thuế Yên Định-Thiệu Hóa)
Số: 1296/QĐ-UBND10/5/2021Kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án:Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đền thờ Lê Văn Hưu.
Số: 1298/QĐ-UBND10/5/2021Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án: Nâng cấp tuyến đường Thiệu Châu – Thiệu Giao – Bôn dài, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa (đợt 2)
Số: 1299/QĐ-UBND10/5/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông Ngô Văn Chiến, thôn Tân Bình, xã Thiệu Ngọc để thực hiện dự án: Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 đoạn qua xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số: 1300/QĐ-UBND10/5/2021Về việc thu hồi đất (lần 2) để thực hiện dự án: Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 đoạn qua huyện Thiệu Hóa
Số: 1301/QĐ-UBND10/5/2021Về việc thu hồi đất của hộ bà Nguyễn Thị Lan, thôn Tân Sơn, xã Thiệu Ngọc để thực hiện dự án: Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 đoạn qua xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số: 1302/QĐ-UBND10/5/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông Bùi Quang Thủy, thôn Tân Bình, xã Thiệu Ngọc để thực hiện dự án: Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 đoạn qua xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số: 1303/QĐ-UBND10/5/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông Bùi Thế Lộc, thôn Tân Bình, xã Thiệu Ngọc để thực hiện dự án: Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 đoạn qua xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số: 1304/QĐ-UBND10/5/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông Đỗ Đình Công, thôn Tân Bình, xã Thiệu Ngọc để thực hiện dự án: Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 đoạn qua xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số: 1305/QĐ-UBND10/5/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông Đỗ Văn Dân, thôn Tân Bình, xã Thiệu Ngọc để thực hiện dự án: Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 đoạn qua xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số: 1306/QĐ-UBND10/5/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông Ngô Ngọc Chúng, thôn Tân Bình, xã Thiệu Ngọc để thực hiện dự án: Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 đoạn qua xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số: 1307/QĐ-UBND10/5/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông Ngô Văn Quang, thôn Tân Sơn, xã Thiệu Ngọc để thực hiện dự án: Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 đoạn qua xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số: 1308/QĐ-UBND10/5/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông Ngô Văn Kế, thôn Tân Bình, xã Thiệu Ngọc để thực hiện dự án: Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 đoạn qua xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số: 1309/QĐ-UBND10/5/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông Ngô Văn Thiết, thôn Tân Sơn, xã Thiệu Ngọc để thực hiện dự án: Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 đoạn qua xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số: 1310/QĐ-UBND10/5/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Văn Nam, thôn Tân Sơn, xã Thiệu Ngọc để thực hiện dự án: Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 đoạn qua xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số: 1311/QĐ-UBND10/5/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Xuân Trường, thôn Tân Bình, xã Thiệu Ngọc để thực hiện dự án: Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 đoạn qua xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số: 1312/QĐ-UBND10/5/2021Về việc thu hồi đất của hộ ông Thiều Văn Bảy, thôn Tân Sơn, xã Thiệu Ngọc để thực hiện dự án: Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 đoạn qua xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số: 1313/QĐ-UBND10/5/2021Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (lần 2) Dự án: Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 đoạn qua huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá
Số: 1314/QĐ-UBND10/5/2021Quyết định thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo của công dân xã Thiệu Công
Số: 1315/QĐ-UBND10/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (lê thị tân, T giang)
Số: 1316/QĐ-UBND10/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (lê xuân tuấn, T giang)
Số: 1317/QĐ-UBND10/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (ngô văn thời, t thành)
Số: 1318/QĐ-UBND10/5/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (hoàng văn đông, T giang)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT