Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 1084/QĐ-UBND15/4/2021Về việc công bố dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã Thiệu Quang huyện Thiệu Hóa.
Số: 1085/QĐ-UBND15/4/2021Về việc công bố dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã Thiệu Thành huyện Thiệu Hóa.
Số: 1086/QĐ-UBND15/4/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (nguyễn thị đốc, t nguyên, nuôi KT ĐBN)
Số: 1087/QĐ-UBND15/4/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (lê thị dữ, t công)
Số: 1088/QĐ-UBND15/4/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (lê thị quang, t duy)
Số: 1004/QĐ-UBND14/4/2021Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn khu Đồng Bông, thôn Mật Thôn, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa.
Số: 1005/QĐ-UBND14/4/2021Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho đối tượng BTXH (phạm văn tuyến,t ngọc)
Số: 1006/QĐ-UBND14/4/2021Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho đối tượng BTXH (nguyễn văn tiến,t ngọc)
Số: 1007/QĐ-UBND14/4/2021Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho đối tượng BTXH (ngô văn thanh,t ngọc)
Số: 1008/QĐ-UBND14/4/2021Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho đối tượng BTXH (lê xuân phượng, tt Thiệu Hóa)
Số: 1009/QĐ-UBND14/4/2021Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho đối tượng BTXH (nguyễn xuân sơn, tt Thiệu Hóa)
Số: 1010/QĐ-UBND14/4/2021Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho đối tượng BTXH (nguyễn thị mai, tt Thiệu Hóa)
Số: 1011/QĐ-UBND14/4/2021Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho đối tượng BTXH (Trịnh văn điền, tt Thiệu Hóa)
Số: 1012/QĐ-UBND14/4/2021Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho đối tượng BTXH (lê đình thế, tt Thiệu Hóa)
Số: 1013/QĐ-UBND14/4/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (lê thị lý, t long)
Số: 1014/QĐ-UBND14/4/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn thị ơn, t nguyên)
Số: 1015/QĐ-UBND14/4/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn khắc xứng, t nguyên)
Số: 1016/QĐ-UBND14/4/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn cao y, t nguyên)
Số: 1017/QĐ-UBND14/4/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn thị mai, t nguyên)
Số: 1018/QĐ-UBND14/4/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn thị nhạn, t nguyên)
Số: 1019/QĐ-UBND14/4/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn thị thảnh, t nguyên)
Số: 1020/QĐ-UBND14/4/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn văn đạc, t nguyên)
Số: 1021/QĐ-UBND14/4/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn thị sánh, t hợp)
Số: 1022/QĐ-UBND14/4/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT lê thị ngọc, t hợp)
Số: 1023/QĐ-UBND14/4/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT lê xuân sinh, t duy)
Số: 1024/QĐ-UBND14/4/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT trần thị nhu, t duy)
Số: 1025/QĐ-UBND14/4/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn thị thiện, t duy)
Số: 1026/QĐ-UBND14/4/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT lê đình mạnh, t duy)
Số: 1027/QĐ-UBND14/4/2021V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình: Mở rộng đường vào khu di tích lịch sử cách mạng nhà thờ Họ Vương nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Thiệu Hóa (đợt 2)
Số: 1028/QĐ-UBND14/4/2021V/v Thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh động vật phục vụ cho công tác phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trên địa bàn huyện Thiệu Hóa

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT