Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 1066/UBND-TNMT13/4/2021Báo cáo chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) và hoàn thiện danh mục các công trình, dự án phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất
Số: 60/BC-UBND12/4/2021báo cáo kết quả công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước đến năm 2021
Số: 74/KH-UBND12/4/2021Thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Số: 295/TB-HĐND12/4/2021Giao nhiệm vụ phát sinh và dự toán bổ sung cho phòng Văn hóa và Thông tin để tham dự giải Bóng bàn, Cầu lông, Quần vợt hè Sầm Sơn Cúp Thabrew Siliver Beer năm 2021
Số: 296/TB-HĐND12/4/2021Giao nhiệm vụ phát sinh và dự toán bổ sung cho Văn phòng HĐND và UBND để tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 297/TB-HĐND12/4/2021Giao nhiệm vụ phát sinh và dự toán bổ sung cho Ủy ban bầu cử huyện Thiệu Hóa và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện để phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 298/TB-HĐND12/4/2021Thống nhất hỗ trợ 50% kinh phí GPMB dự án: Cải tạo, nâng cấp rảnh thoát nước, bó vỉa và lát đá vỉa hè QL 45 trên địa bàn Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa
Số: 299/TB-HĐND12/4/2021Giao nhiệm vụ phát sinh và dự toán bổ sung (lần 2) cho Công an huyện để thực hiện chiến dịch cấp thẻ căn cước công dân và Ban chỉ huy quân sự huyện để tổ chức hội thi pháp luật về dân quân tự vệ và dự thi cấp tỉnh
Số: 965/QĐ-UBND12/4/2021Quyết định về việc giải quyết nội dung khiếu nại của ông Đỗ Trọng Loan, thôn 2, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa
Số: 966/QĐ-UBND12/4/2021Về việc đề nghị cấp mai táng phí Thanh niên xung phong.
Số: 967/QĐ-UBND12/4/2021Về việc giao nhiệm vụ phát sinh và dự toán bổ sung cho Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa năm 2021
Số: 968/QĐ-UBND12/4/2021Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới xã Thiệu Đô (nay là Khu đô thị phía Nam thị trấn Thiệu Hóa)
Số: 969/QĐ-UBND12/4/2021Về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Tiến, giữ chức vụ Trưởng phòng Tư pháp huyện Thiệu Hóa
Số: 970/QĐ-UBND12/4/2021Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở, tại xã Thiệu Hợp
Số: 971/QĐ-UBND12/4/2021Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở, tại xã Thiệu Thành
Số: 972/QĐ-UBND12/4/2021Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở, tại xã Thiệu Vận
Số: 973/QĐ-UBND12/4/2021về việc tăng thẻ BHYT cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình
Số: 974/QĐ-UBND12/4/2021V/v phê duyệt hỗ trợ, bồi thường GPMB phục vụ dự án:Cải tạo, nâng cấp rảnh thoát nước, bó vỉa và lát đá vỉa hè QL45 trên địa bàn Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hoá
Số: 975/QĐ-UBND12/4/2021Về việc phê duyệt hỗ trợ 50% kinh phí GPMB phục vụ dự án: Cải tạo, nâng cấp rảnh thoát nước, bó vỉa và lát đá vỉa hè QL 45 trên địa bàn Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa
Số: 1042/UBND-KTHT12/4/2021Báo cáo rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 do tỉnh quản lý.
Số: 1043/UBND-NN12/4/2021V/v báo cáo cập nhật tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.
Số: 1044/KL- UBND12/4/2021Kết luận nội dung tố cáo của công dân xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa
Số: 1045/UBND-KTHT12/4/2021Triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” năm 2021
Số: 1046/UBND-VP12/4/2021Về việc nộp báo cáo sơ kết công tác tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2021
Số: 1047/UBND-NV12/4/2021Đồng ý tiếp nhận, bổ nhiệm công chức Lê Thế Ái
Số: 1048/UBND-KTHT12/4/2021Triển khai thực hiện Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
Số: 1049/UBND-KTHT12/4/2021Đấu nối đường nhánh từ dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thuộc xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa vào ĐT 502 tại Km10+535.
Số: 1050/UBND-KTHT12/4/2021Triển khai thực hiện Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
Số: 1051/UBND-NN12/4/2021tăng cường chỉ đạo phòng, trừ bệnh bạc lá vi khuẩn, bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa chiêm xuân 2021.
Số: 1052/UBND-NN12/4/2021V/v tham gia ý kiến về dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật tiêu chí, quy cách, chất lượng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và tiêu chuẩn xác định các biện pháp tưới tiêu.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT