Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 893/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Văn Nguyên.
Số: 894/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Trần Văn Thu.
Số: 895/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Văn Lừng.
Số: 896/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Thị Thoa.
Số: 897/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Văn Khải.
Số: 899/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Phạm Thị Vui.
Số: 900/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Ngọc Oanh.
Số: 901/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Văn Thả.
Số: 902/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Thị Tạo.
Số: 903/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Niêm.
Số: 904/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Văn Lảy.
Số: 905/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Văn Dũng (Hiền).
Số: 906/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Văn Dũng (Hoa).
Số: 907/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Văn Hằng.
Số: 908/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Văn Bạo.
Số: 909/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Nguyễn Đình Giới.
Số: 910/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Văn Tiến.
Số: 911/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Nguyễn Văn Quyền.
Số: 912/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Văn Hải.
Số: 914/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Thị Biên (H).
Số: 915/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Nguyễn Đình Đông.
Số: 916/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Nguyễn Văn Nam.
Số: 917/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Văn Huấn (Cự).
Số: 919/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Văn Xuân.
Số: 920/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Thị Lưu.
Số: 921/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Văn Chương.
Số: 922/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Văn Lảy (Nga).
Số: 923/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Nguyễn Đình Hợp.
Số: 924/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Nguyễn Văn Hùng (Nở).
Số: 925/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Văn Hưng.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT