Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 926/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Nguyễn Thị Sánh.
Số: 927/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Trịnh Thị Chút.
Số: 928/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Hồng Tư.
Số: 929/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Văn Tôn.
Sô: 930/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Văn Thơm.
Số: 931/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Thị Nơ.
Số: 932/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Văn Định.
Số: 933/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Thị Hợp.
Số: 934/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Hoàng Thị Thức.
Số: 935/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Nguyễn Trọng Hân.
Số: 936/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Hoàng Thị Huế (Sánh).
Số: 937/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Văn Năm.
Số: 938/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Văn Trình.
Số: 939/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Thị Dỷ.
Số: 940/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Hoàng Thị Cớn.
Số: 941/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Hoàng Huy Đang.
Số: 942/UBND-KTHT06/4/2021Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nội dung tại mục 1, Công văn số 85-CV/TU ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Số: 943/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Trịnh Văn Nhự.
Số: 943/QĐ-UBND06/4/2021Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
Số: 944/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Trịnh Văn Chiến.
Số: 944/QĐ-UBND06/4/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuậtTrường THPT Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hoá
Số: 945/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Hoàng Huy Huệ.
Số: 945/QĐ-UBND06/4/2021Quyết định về việc chi trả tiền hạ tầng xây kỹ thuật điểm dân cư nông thôn từ tài khoản tạm giữ của Hội đồng đấu giá đất đối với các khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021
Số: 946/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Trịnh Văn Tường.
Số: 947/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Hoàng Thị Đưng.
Số: 948/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Trịnh Thị Hằng.
Số: 949/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Hoàng Thị Hiền.
Số: 950/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Trịnh Thị Biên.
Số: 951/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Hoàng Thị Kẹo.
Số: 952/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Hoàng Huy Kẹ.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT