Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 953/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Trịnh Văn Chuyên.
Số: 954/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Trịnh Văn Tiệp.
Số: 955/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Hoàng Thị Sánh.
Số: 956/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Trịnh Văn Loan.
Số: 957/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Trịnh Văn Tú.
Số: 958/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Thị Miên (T).
Số: 959/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Hoàng Huy Chiến.
Số: 960/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Nguyễn Thị Huấn.
Số: 961/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Trịnh Văn Tuyển.
Số: 962/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Hoàng Huy Liên.
Số: 964/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Trịnh Văn Phượng.
Số: 965/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Trịnh Văn Châu.
Số: 966/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Trịnh Quý Thìn.
Số: 967/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Hoàng Huy Thuận.
Số: 968/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Trịnh Văn Sao.
Số: 969/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Trịnh Văn Lĩnh.
Số: 970/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Văn Cường.
Số: 971/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Trịnh Thế Cảnh.
Số: 972/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Hoàng Huy Chung
Số: 973/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Phùng Thị Tẹo.
Số: 974/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Trịnh Văn Tấn.
Số: 975/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Trịnh Văn Năm.
Số: 976/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Trần Văn Thuyết.
Số: 977/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Lê Văn Phượng.
Số: 978/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Nguyễn Đình Len.
Số: 979/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Trịnh Văn Hải.
Số: 980/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Mai Xuân Lượng.
Số: 981/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Trịnh Văn Ân.
Số: 982/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Trịnh Văn Toàn.
Số: 983/TB-UBND06/4/2021Thu hồi đất của hộ ông/bà: Trịnh Văn Đạo.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT