Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
924
Hôm qua:
1503
Tuần này:
6663
Tháng này:
25005
Tất cả:
491359

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 2556/QĐ-UBND08/8/8019Về việc Công bố, công khai Quyết toán ngân sách huyện năm 2018 của Huyện Thiệu Hóa
Số: 1447/UBND-TNMT10/10/2019V/v thực hiện kế hoạch số 15/KH-UBND -MTTQ-BTT, ngày 17/9/2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Số: 1448/UBND-KTHT10/10/2019V/v đăng ký kế hoạch xây dựng GTNT năm 2019 theo chương trình hỗ trợ của Nghị quyết 150/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Số: 1449/UBND-TNMT10/10/2019V/v ý kiến việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án khu thương mại tổng hợp Miền Tây Thanh tại xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa
Số: 1450/UBND-TP10/10/2019báo cáo tình hình xử lý vi phạm hành chính về xâm hại trẻ em
Sô: 3445/QĐ-UBND10/10/2019Về việc thu hồi đất phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Vận năm 2019
Số: 3446/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Vận năm 2019
Số: 3447/QĐ-UBND10/10/2019Về việc thu hồi đất phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Giang năm 2019
Số: 3448/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Giang năm 2019
Số: 3450/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Công năm 2019
Số: 3449/QĐ-UBND10/10/2019Về việc thu hồi đất phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Công năm 2019
Số: 3451/QĐ-UBND10/10/2019Về việc thu hồi đất phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Chính năm 2019
Số: 3453/QĐ-UBND10/10/2019Về việc thu hồi đất phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Thành năm 2019
Số: 3455/QĐ-UBND10/10/2019Về việc thu hồi đất phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Vũ năm 2019
Số: 3457/QĐ-UBND10/10/2019Về việc thu hồi đất phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Hòa năm 2019
Số: 3459/QĐ-UBND10/10/2019v/v thu hồi đất để phục vụ dự án Mở rộng trường THCS xã Thiệu Phúc
Sô: 3460/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án Mở rộng trường THCS xã Thiệu Phúc
Số: 3461/QĐ-UBND10/10/2019Về việc thu hồi đất phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Toán năm 2019
Số: 3463/QĐ-UBND10/10/2019Về việc thu hồi đất phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Long năm 2019
Số: 3465/QĐ-UBND10/10/2019Về việc thu hồi đất phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Phúc năm 2019
Số: 3452/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Chính năm 2019
Số: 3454/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Thành năm 2019
Số: 3456/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Vũ năm 2019
Số: 3458/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Hòa năm 2019
Số: 3462/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Toán năm 2019
Số: 3464/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Long năm 2019
Số: 3466/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Phúc năm 2019
Số: 3467/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt Hương ước thôn Vĩnh Điện, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa
Số: 3468/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt Hương ước thôn Tra Thôn, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa
Số: 3469/QĐ-UBND10/10/2019V/v phê duyệt Hương ước thôn Thuận Tôn, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa