Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
9
Hôm qua:
845
Tuần này:
9
Tháng này:
16898
Tất cả:
421020

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 2556/QĐ-UBND08/8/8019Về việc Công bố, công khai Quyết toán ngân sách huyện năm 2018 của Huyện Thiệu Hóa
Số: 1096/UBND-T.Tr08/8/8019giải quyết nội dung đề nghị của ông Nguyễn Quang Bá và một số công dân xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa
Số: 2563/QĐ-UBND09/8/2019Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa
Số: 1098/UBND-VHTT09/8/2019đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong xây dựng Chính quyền điện tử và duy trì cập nhật, đăng tải các thông tin chỉ đạo, điều hành lên Cổng TTĐT
Số: 1083/UBND-VHTT08/8/2019Chấn chỉnh cán bộ, Công chức trong việc triển khai rà soát, bổ sung các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh, đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số
Số: 1087/UBND-NN08/8/2019Báo cáo kết quả sản xuất vụ Thu Mùa, đánh giá kết quả sản xuất trồng trọt năm 2019 và kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2020
Số: 1088/UBND-NN08/8/2019báo cáo diện tích đất trồng lúa chuyển đổi sang cây trồng khác
Số: 1089/UBND-VHTT08/8/2019Hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng phần mềm và bổ sung tài khoản phần mềm QLVB&HSCV TD Office
Số: 1090/UBND-T.Tr08/8/2019báo cáo kết quả đối thoại với bà Nguyễn Thị Vy, chồng là ông Nguyễn Văn Sành ở thôn Thành Thượng, xã Thiệu Thành
Số: 1092/UBND-NN08/8/2019đề nghị hỗ trợ kinh phí nuôi giữ giống lợn ông bà theo Quyết định số 793/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số: 1095/UBND-T.Tr08/8/2019Chỉ đạo giải quyết một số nội dung sau Kết luận nội dung tố cáo tại xã Thiệu Thành
Số: 2556/QĐ-UBND08/8/2019Về việc Công bố, công khai quyết toán ngân sách huyện năm 2018 của huyện Thiệu Hóa
Số: 505/BC-UBND08/8/2019Công tác rà soát, đánh giá hiện trạng thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Số: 506/KH-UBND08/8/2019Phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, huyện Thiệu Hóa
Số: 1093/UBND-TC08/8/2019về việc thực hiện các khoản thu - chi ngoài ngân sách năm học 2019-2020
Số: 1097/UBND-TNMT08/8/2019đề nghị cho phép thực hiện các dự án có trong kế hoạch sử dụng đất huyện Thiệu Hóa năm 2019 nhưng không có trong quy hoạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Số: 1076/UBND-TC07/8/2019Về việc khẩn trương xác định diện tích đất trong công tác GPMB
Số: 1077/UBND-KTHT07/8/2019v/v đề nghị nâng cấp, cải tạo hệ thống hạ tầng thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Số: 1078/UBND-KTHT07/8/2019V/v đề nghị nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện đáp ứng yêu cầu Tiêu Chí số 4 - Điện nông thôn trong Bộ tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Số: 1081/UBND-YT07/8/2019Tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh
Số: 2547/QĐ-UBND07/8/2019Về việc đặt tên, số hiệu đường huyện, đường xã trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Số: 2553/QĐ-UBND07/8/2019Về việc công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa
Số:1063/UBND-TNMT06/8/2019yêu cầu xác định chủ sử dụng, ranh giới, diện tích, nguồn gốc, mục đích sử dụng đối với các thửa đất phải GPMB thực hiện dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đền thờ Lê Văn Hưu
Số: 1064/UBND-NN06/8/2019đào nắn dòng sông Mậu Khê đoạn qua núi Mấu xã Thiệu Vũ
Số: 1065/UBND-NN06/8/2019V/v Xử lý vi phạm Luật đê điều tại bãi đê hữu sông Cầu Chày xã Định Thành, huyện Yên Định
Số: 1066/UBND-NN06/8/2019V/v tham gia góp ý dự thảo Quy định quy mô thủy lợi nội đồng, vị trí điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi tỉnh Thanh Hóa
Số: 1068/UBND-NN06/8/2019tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019
Số: 1073/UBND-NN06/8/2019V/v xin ý kiến công bố hết dịch bệnh DTLCP tại xã Thiệu Hợp, Thiệu Duy
Số: 500/KH-UBND06/8/2019Kiểm tra công tác Văn thư-Lưu trữ, hồ sơ cán bộ công chức cấp xã năm 2019
Số: 1060/TB-UBND06/8/2019Về việc nghỉ hưu đối với công chức