Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở xã Thiệu Thành

Đăng lúc: 22/02/2017 (GMT+7)
100%

Ðể góp phần phát triển kinh tế, Ðảng bộ và chính quyền xã Thiệu Thành (Thiệu Hóa) đã chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Nét nổi bật là xã đã tập trung chỉ đạo quy hoạch và phát triển vùng lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chủ động đưa các loại giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; chú trọng phát triển các cây rau màu, cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; xây dựng và thực hiện chính sách khuyến khích cơ giới hóa nông nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Nhờ đó, diện tích cây ngô ngọt, cây ớt xuất khẩu, cây khoai tây muộn, các loại giống lúa Thiên Ưu 8, Q5, lúa nếp... không ngừng tăng lên với tổng diện tích đạt trên 180 ha trong năm 2016.

Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đảng ủy, UBND xã có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ phát triển mô hình chăn nuôi trang trai, gia trại theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp. UBND xã đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, do vậy năm 2016 không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tổng giá trị thu nhập từ ngành chăn nuôi toàn xã ước đạt gần 19 tỷ đồng, chiếm 44,7% tỷ trọng trong nông nghiệp.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở xã Thiệu Thành

Đăng lúc: 22/02/2017 (GMT+7)
100%

Ðể góp phần phát triển kinh tế, Ðảng bộ và chính quyền xã Thiệu Thành (Thiệu Hóa) đã chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Nét nổi bật là xã đã tập trung chỉ đạo quy hoạch và phát triển vùng lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chủ động đưa các loại giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; chú trọng phát triển các cây rau màu, cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; xây dựng và thực hiện chính sách khuyến khích cơ giới hóa nông nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Nhờ đó, diện tích cây ngô ngọt, cây ớt xuất khẩu, cây khoai tây muộn, các loại giống lúa Thiên Ưu 8, Q5, lúa nếp... không ngừng tăng lên với tổng diện tích đạt trên 180 ha trong năm 2016.

Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đảng ủy, UBND xã có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ phát triển mô hình chăn nuôi trang trai, gia trại theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp. UBND xã đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, do vậy năm 2016 không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tổng giá trị thu nhập từ ngành chăn nuôi toàn xã ước đạt gần 19 tỷ đồng, chiếm 44,7% tỷ trọng trong nông nghiệp.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT