Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

THiệu Duy tập trung nguồn lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 2018.

Đăng lúc: 17/04/2018 (GMT+7)
100%

Thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, xã Thiệu Duy đã tập trung nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần quyết tâm và sự chung sức của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân trong xã nên hiện nay, xã đã đạt 17/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Với nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã Thiệu Duy đã chủ động, sáng tạo trong việc huy động nguồn vốn xã hội hóa cùng với nguồn ngân sách xã để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong những năm qua, xã đã đầu tư xây dựng như kiên cố hóa kênh mương nội đồng 17.7 km, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn được 9.3 km, thủy lợi nội đồng, hệ thống bê tông hóa cống rãnh thoát nước đường làng ngõ xóm, hệ thống đường điện... Nâng cấp và xây dựng các trường học, Trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, sân thể dục thể thao, xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, các hố xử lý rác thải theo quy hoạch là 1.500 m2/1 khu /4 khu và nhân dân đầu tư nâng cấp xây dựng nhà ở ... với tổng kinh phí 116 tỷ đồng. Trong đó ngân sách trung ương 3 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 3 tỷ 100 triệu đồng, ngân sách huyện 7 tỷ 394 triệu đồng, ngân sách xã 14 tỷ 774 triệu đồng, vốn vay tín dụng 1 tỷ 235 triệu đồng, vốn doanh nghiệp 7 tỷ 778 triệu đồng và vốn nhân dân đóng góp là 79 tỷ 647 triệu đồng .
Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xã Thiệu Duy còn tổ chức thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trong xã. Xã đã phối hợp với các cấp, các ngành để đưa cây, con giống mới về canh tác đồng thời tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chăn nuôi cho bà con nông dân. Do vậy kinh tế của xã có bước phát triển mạnh, cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/người/năm. Trong lĩnh vực chăn nuôi, xã đã vận động đình hướng bà con chăn nuôi phát triển theo qui mô gia trại, trang trại. Các ngành nghề dịch vụ tiểu thủ công nghiệp được duy trì phát triển đã góp phần tăng thêm thu nhập cho các hộ trong xã, đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã ngày một giảm. Công tác văn hóa xã hội luôn được chú trọng quan tâm và tổ chức thực hiện tốt. Hệ thống chính trị của xã không ngừng được củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đảng bộ xã nhiều năm liên tục đạt đảng bộ trong sạch vững mạnh, các ngành, đoàn thể luôn đạt đơn vị vững mạnh.
Năm 2018, xã Thiệu Duy đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng 2 tiêu chí đó là tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và cơ sở vật chất trung tâm thương mại, như xây dựng công sở xã Thiệu Duy với tổng kinh phí đầu tư trên 5 tỷ đồng trong đó nguồn kinh phí của tỉnh là 4,3 tỷ đồng, xây dựng cơ sở vật chất trung tâm thương mại khoảng 2 tỷ đồng với diện tích 3.000 m2. Hiện nay, xã đang tiếp tục đầu tư khoảng 700 triệu đồng để xây dựng các hạng mục cơ sở như nhà để xe, nhà vệ sinh của trường THCS để trường đạt chuẩn quốc gia.
Từ những kết quả đã đạt được và sự quyết tâm năng nổ trong công tác lãnh, chỉ đạo và sự tham gia nhiệt tình cảu nhân dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của cấp ủy Đảng, chính quyền xã Thiệu Duy sễ là động lực, sức bật để Thiệu Duy hoàn thanh chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong năm 2018.
Vũ Thị Bích
Đài truyền thanh Thiệu Hóa


THiệu Duy tập trung nguồn lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 2018.

Đăng lúc: 17/04/2018 (GMT+7)
100%

Thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, xã Thiệu Duy đã tập trung nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần quyết tâm và sự chung sức của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân trong xã nên hiện nay, xã đã đạt 17/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Với nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã Thiệu Duy đã chủ động, sáng tạo trong việc huy động nguồn vốn xã hội hóa cùng với nguồn ngân sách xã để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong những năm qua, xã đã đầu tư xây dựng như kiên cố hóa kênh mương nội đồng 17.7 km, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn được 9.3 km, thủy lợi nội đồng, hệ thống bê tông hóa cống rãnh thoát nước đường làng ngõ xóm, hệ thống đường điện... Nâng cấp và xây dựng các trường học, Trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, sân thể dục thể thao, xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, các hố xử lý rác thải theo quy hoạch là 1.500 m2/1 khu /4 khu và nhân dân đầu tư nâng cấp xây dựng nhà ở ... với tổng kinh phí 116 tỷ đồng. Trong đó ngân sách trung ương 3 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 3 tỷ 100 triệu đồng, ngân sách huyện 7 tỷ 394 triệu đồng, ngân sách xã 14 tỷ 774 triệu đồng, vốn vay tín dụng 1 tỷ 235 triệu đồng, vốn doanh nghiệp 7 tỷ 778 triệu đồng và vốn nhân dân đóng góp là 79 tỷ 647 triệu đồng .
Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xã Thiệu Duy còn tổ chức thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trong xã. Xã đã phối hợp với các cấp, các ngành để đưa cây, con giống mới về canh tác đồng thời tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chăn nuôi cho bà con nông dân. Do vậy kinh tế của xã có bước phát triển mạnh, cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/người/năm. Trong lĩnh vực chăn nuôi, xã đã vận động đình hướng bà con chăn nuôi phát triển theo qui mô gia trại, trang trại. Các ngành nghề dịch vụ tiểu thủ công nghiệp được duy trì phát triển đã góp phần tăng thêm thu nhập cho các hộ trong xã, đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã ngày một giảm. Công tác văn hóa xã hội luôn được chú trọng quan tâm và tổ chức thực hiện tốt. Hệ thống chính trị của xã không ngừng được củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đảng bộ xã nhiều năm liên tục đạt đảng bộ trong sạch vững mạnh, các ngành, đoàn thể luôn đạt đơn vị vững mạnh.
Năm 2018, xã Thiệu Duy đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng 2 tiêu chí đó là tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và cơ sở vật chất trung tâm thương mại, như xây dựng công sở xã Thiệu Duy với tổng kinh phí đầu tư trên 5 tỷ đồng trong đó nguồn kinh phí của tỉnh là 4,3 tỷ đồng, xây dựng cơ sở vật chất trung tâm thương mại khoảng 2 tỷ đồng với diện tích 3.000 m2. Hiện nay, xã đang tiếp tục đầu tư khoảng 700 triệu đồng để xây dựng các hạng mục cơ sở như nhà để xe, nhà vệ sinh của trường THCS để trường đạt chuẩn quốc gia.
Từ những kết quả đã đạt được và sự quyết tâm năng nổ trong công tác lãnh, chỉ đạo và sự tham gia nhiệt tình cảu nhân dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của cấp ủy Đảng, chính quyền xã Thiệu Duy sễ là động lực, sức bật để Thiệu Duy hoàn thanh chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong năm 2018.
Vũ Thị Bích
Đài truyền thanh Thiệu Hóa


0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT