Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Thiệu Thành quyết tâm về đích nông thôn mới đúng lộ trình

Đăng lúc: 17/04/2018 (GMT+7)
100%

Khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, Thiệu Thành (Thiệu Hóa) đã cơ bản đạt 15/19 tiêu chí NTM. Với quyết tâm về đích NTM trong quý 3 năm nay, xã đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành 04 tiêu chí còn lại.

Thiệu Thành quyết tâm về đích nông thôn mới đúng lộ trình

Description: https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/30180253_221053455314501_848542576_n.jpg?_nc_cat=0&oh=b4ce8f04d52731580f69a723c77dd891&oe=5AD27A3C

Ảnh: Nhà văn hóa thôn Thành Tiến, xã Thiệu Thành được xây mới từ nguồn hỗ trợ của xã và đóng góp của nhân dân.

Ông Hách Văn Thắng. Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Mặc dù là xã nội đồng còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp khi xây dựng NTM nhưng những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã cố gắng, tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chương trình NTM. Ngay từ khi bắt tay vào triển khai thực hiện xây dựng NTM, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xác định đây là nhiệm vụ lớn, quan trọng, có tác động không nhỏ tới mọi mặt đời sống của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vì vậy công tác tuyên truyền được đặt lên hàng đầu để làm sao từ cán bộ, đảng viên đến quần chúng nhân dân đều hiểu rõ được ý nghĩa, vai trò thiết thực của NTM. Người dân là chủ thể, vì thế phải làm cho người dân thấy được sự đổi thay theo hướng tích cực, tạo được tin tưởng, sự chủ động tham gia trong mọi việc.

Trong khi nội lực còn hạn chế, Thiệu Thành xác định làm đến đâu chắc đến đó, quyết tâm không để nợ đọng trong xây dựng cơ bản, tập trung hoàn thiện những tiêu chí ít cần vốn trước. Để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, xã đã huy động tối đa mọi nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn từ nhiều chương trình, dự án trên địa bàn, đặc biệt là vận động sự tham gia đóng góp tích cực của nhân dân, con em xa quê trong việc hiến đất, tài sản và ngày công lao động. Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã trích ngân sách hỗ trợ bằng 30 triệu đồng/ 01 nhà văn hóa thôn Đến nay, đã có 34,04.km đường giao thông các loại được cứng hóa bảo đảm thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân. Cùng với đó, các công trình hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, kênh mương thủy lợi cũng được xã quan tâm cải tạo, xây mới.

Là xã thuần nông, Thiệu Thành tích cực triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng xây dựng có hiệu quả các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Xã đã xây dựng mô hình điểm ở thôn Thành Thiện sản xuất lúa giống Thiên ưu 8 và các thôn trong xã đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong canh tác: cấy lúa hàng rộng hàng hẹp, sử dụng phân hữu cơ vi sinh với mong muốn từ hiệu quả của mô hình điểm sẽ nhân rộng ra toàn xã, hình thành các vùng sản xuất tập trung gieo trồng cùng 1 giống nhằm mở rộng liên kết với các công ty sản xuất lúa giống, lúa hàng hóa. Hàng năm, xã đều phối hợp với các tổ chức, đơn vị tập huấn kiến thức chăm sóc, phòng, trừ bệnh trên vật nuôi, cây trồng cho người dân; phối hợp mở các lớp đào tạo nghề cho người dân để phát triển kinh tế. Những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp đã giúp đời sống người dân từng bước được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 33,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 6,9 %.

Đối với 04 tiêu chí còn lại là Tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 07 về Trung tâm thương mại , tiêu chí số 11 về hộ nghèo và tiêu chí số 17 về môi trường. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đã xây dựng lộ trình và đang tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành bằng những việc làm cụ thể.

Ông Thắng cho biết thêm: Thời điểm này, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đang đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình. Với phương châm sức tới đâu làm tới đó, quyết tâm không để nợ đọng trong xây dựng cơ bản, xã đang xây dựng kế hoạch cụ thể cân đối nguồn vốn để hoàn thiện các tiểu mục của 04 tiêu chí còn lại. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời tham gia đóng góp vốn đối ứng xây dựng cơ sở hạ tầng, tích cực xây dựng nếp sống văn minh để Thiệu Thành về đích đúng lộ trình.

Hoàng Phúc - Phòng NN & PTNT

Thiệu Thành quyết tâm về đích nông thôn mới đúng lộ trình

Đăng lúc: 17/04/2018 (GMT+7)
100%

Khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, Thiệu Thành (Thiệu Hóa) đã cơ bản đạt 15/19 tiêu chí NTM. Với quyết tâm về đích NTM trong quý 3 năm nay, xã đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành 04 tiêu chí còn lại.

Thiệu Thành quyết tâm về đích nông thôn mới đúng lộ trình

Description: https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/30180253_221053455314501_848542576_n.jpg?_nc_cat=0&oh=b4ce8f04d52731580f69a723c77dd891&oe=5AD27A3C

Ảnh: Nhà văn hóa thôn Thành Tiến, xã Thiệu Thành được xây mới từ nguồn hỗ trợ của xã và đóng góp của nhân dân.

Ông Hách Văn Thắng. Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Mặc dù là xã nội đồng còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp khi xây dựng NTM nhưng những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã cố gắng, tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chương trình NTM. Ngay từ khi bắt tay vào triển khai thực hiện xây dựng NTM, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xác định đây là nhiệm vụ lớn, quan trọng, có tác động không nhỏ tới mọi mặt đời sống của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vì vậy công tác tuyên truyền được đặt lên hàng đầu để làm sao từ cán bộ, đảng viên đến quần chúng nhân dân đều hiểu rõ được ý nghĩa, vai trò thiết thực của NTM. Người dân là chủ thể, vì thế phải làm cho người dân thấy được sự đổi thay theo hướng tích cực, tạo được tin tưởng, sự chủ động tham gia trong mọi việc.

Trong khi nội lực còn hạn chế, Thiệu Thành xác định làm đến đâu chắc đến đó, quyết tâm không để nợ đọng trong xây dựng cơ bản, tập trung hoàn thiện những tiêu chí ít cần vốn trước. Để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, xã đã huy động tối đa mọi nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn từ nhiều chương trình, dự án trên địa bàn, đặc biệt là vận động sự tham gia đóng góp tích cực của nhân dân, con em xa quê trong việc hiến đất, tài sản và ngày công lao động. Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã trích ngân sách hỗ trợ bằng 30 triệu đồng/ 01 nhà văn hóa thôn Đến nay, đã có 34,04.km đường giao thông các loại được cứng hóa bảo đảm thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân. Cùng với đó, các công trình hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, kênh mương thủy lợi cũng được xã quan tâm cải tạo, xây mới.

Là xã thuần nông, Thiệu Thành tích cực triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng xây dựng có hiệu quả các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Xã đã xây dựng mô hình điểm ở thôn Thành Thiện sản xuất lúa giống Thiên ưu 8 và các thôn trong xã đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong canh tác: cấy lúa hàng rộng hàng hẹp, sử dụng phân hữu cơ vi sinh với mong muốn từ hiệu quả của mô hình điểm sẽ nhân rộng ra toàn xã, hình thành các vùng sản xuất tập trung gieo trồng cùng 1 giống nhằm mở rộng liên kết với các công ty sản xuất lúa giống, lúa hàng hóa. Hàng năm, xã đều phối hợp với các tổ chức, đơn vị tập huấn kiến thức chăm sóc, phòng, trừ bệnh trên vật nuôi, cây trồng cho người dân; phối hợp mở các lớp đào tạo nghề cho người dân để phát triển kinh tế. Những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp đã giúp đời sống người dân từng bước được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 33,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 6,9 %.

Đối với 04 tiêu chí còn lại là Tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 07 về Trung tâm thương mại , tiêu chí số 11 về hộ nghèo và tiêu chí số 17 về môi trường. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đã xây dựng lộ trình và đang tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành bằng những việc làm cụ thể.

Ông Thắng cho biết thêm: Thời điểm này, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đang đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình. Với phương châm sức tới đâu làm tới đó, quyết tâm không để nợ đọng trong xây dựng cơ bản, xã đang xây dựng kế hoạch cụ thể cân đối nguồn vốn để hoàn thiện các tiểu mục của 04 tiêu chí còn lại. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời tham gia đóng góp vốn đối ứng xây dựng cơ sở hạ tầng, tích cực xây dựng nếp sống văn minh để Thiệu Thành về đích đúng lộ trình.

Hoàng Phúc - Phòng NN & PTNT

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT