Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Từ mạch nguồn cách mạng, đoàn kết, năng động, xây dựng Thiệu Hóa sớm đạt huyện nông thôn mới

Đăng lúc: 28/12/2016 (GMT+7)
100%

(THO) - Thực hiện Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 18-11-1996 của Chính phủ, huyện Thiệu Hóa được tái lập và đi vào hoạt động từ ngày 1-1-1997.

Trong hai mươi năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thiệu Hóa đã phát huy truyền thống cách mạng, quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp thực tế của địa phương. Chính vì vậy, kể từ khi tái lập đến nay, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của huyện Thiệu Hóa có bước phát triển nhanh, toàn diện và vững chắc. Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

Ngày đầu tái lập, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng huyện Thiệu Hóa đã khai thác tiềm năng, tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội,... tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đi lên. Đồng thời, tập trung xây dựng và thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của huyện và từng địa phương. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng đồng bộ và đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học, bệnh viện, công sở, cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp, cụm làng nghề, xây dựng nhà văn hóa, thư viện, nhà truyền thống, hệ thống điện... Kết quả các mặt của đời sống chính trị, xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét và đạt được những thành tựu quan trọng.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, huyện Thiệu Hóa đã tạo ra bước đột phá cả về năng suất, chất lượng và hiệu quả. Là huyện đầu tiên trong tỉnh chỉ đạo thành công dồn điền, đổi thửa, quy hoạch lại đồng ruộng. Qua 2 lần dồn điền, đổi thửa gắn với xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng giao thông thủy lợi nội đồng, đã cơ bản khắc phục được tình trạng ruộng đất manh mún, canh tác hiệu quả kinh tế thấp. Từ đó, khuyến khích nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, đưa khoa học kỹ thuật, cây, con mới có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, tạo tiền đề để nông nghiệp phát triển. Từ mô hình sản xuất nhỏ lẻ, độc canh đã chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch, kế hoạch đề ra. Năng suất, giá trị các loại cây trồng tăng hàng năm, đứng ở tốp đầu của tỉnh, thu nhập trên 1ha canh tác đến nay đạt 105 triệu đồng, tăng 70 triệu đồng so với năm 1997. Năng suất lúa tăng từ 86,5 tạ/ha/năm lên 132 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực từ dưới 90.000 tấn năm 1997 lên 129.000 tấn. Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, chăn nuôi công nghiệp tập trung, toàn huyện có 648 trang trại và gia trại; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn có bước phát triển khá; trên địa bàn huyện đã hình thành, phát triển 1 cụm công nghiệp, 2 cụm làng nghề, sản xuất được một số sản phẩm quan trọng, những mặt hàng có giá trị kinh tế cao. Đến nay, trên địa bàn huyện có 171 doanh nghiệp, trong đó có 2 doanh nghiệp lớn: Công ty TNHH may Thiệu Đô thuộc Tổng Công ty May 10, Công ty TNHH may Vạn Hà thuộc Công ty may Minh Hoàng (TP Hồ Chí Minh) và 1.950 cơ sở sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động. Các lĩnh vực kinh tế khác phát triển theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước; giai đoạn 1997 - 2000 bình quân 5,8%/năm; 2011 - 2015 bình quân 11,8%/năm; năm 2016 đạt 13,2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp từ 73,7% năm 1997 giảm còn 32,8% năm 2016; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng tăng từ 19,2% lên 39,2% và tỷ trọng dịch vụ tăng từ 7,1% lên 28%. Thu ngân sách hàng năm vượt kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 27 triệu đồng, gấp 5,7 lần so với năm 2006 và 10,8 lần năm 1997.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, số tiêu chí bình quân tăng từ 5,7 tiêu chí/xã năm 2010 lên 16,5 tiêu chí/xã năm 2016 và có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đi đôi với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ, chất lương giáo dục toàn diện được nâng lên. Thi học sinh giỏi luôn đứng tốp đầu, số học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước. Toàn huyện có 64 trường chuẩn quốc gia/86 trường, đạt 74,4%, trong đó 8 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II, Trường THPT Lê Văn Hưu đạt chuẩn quốc gia. Phong trào khuyến học khuyến tài tiếp tục được phát triển sâu rộng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được duy trì, phát triển; tỷ lệ gia đình văn hóa, làng văn hóa, đơn vị văn hóa đạt 82% đến 85%. 100% xã, thị trấn đã quy hoạch, xây dựng trung tâm văn hóa xã. 100% thôn, làng có nhà văn hóa, khu thể thao. Sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chú trọng. Đến nay có 24 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011- 2020, đạt 85,7%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ. Các cơ quan nội chính hoạt động ngày càng có hiệu quả.

Có được những thành tựu quan trọng và rất đáng tự hào trong 20 năm qua, là do ban chấp hành đảng bộ huyện, các cấp ủy đảng đã lựa chọn đúng những vấn đề trọng tâm trong từng thời kỳ và chọn được khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, bám sát thực tiễn và đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình. Giữ vững sự đoàn kết, mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Bên cạnh đó là phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy các tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ tối đa các nguồn lực để xây dựng, phát triển. Coi trọng và phát huy vai trò và tính tích cực, chủ động, sáng tạo của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt có sự nỗ lực phấn đấu lao động cần cù sáng tạo, không ngại khó khăn, gian khổ của nhân dân, cán bộ, đảng viên trong huyện. Với những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Thiệu Hóa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và nhiều phần thưởng khác.

Phát huy truyền thống cách mạng và những kết quả đạt được trong 20 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thiệu Hóa xác định mục tiêu cho 5 năm tới “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế với tốc độ cao, chất lượng và bền vững; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; xây dựng huyện sớm đạt huyện nông thôn mới”.

Từ mạch nguồn cách mạng, đoàn kết, năng động, xây dựng Thiệu Hóa sớm đạt huyện nông thôn mới

Đăng lúc: 28/12/2016 (GMT+7)
100%

(THO) - Thực hiện Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 18-11-1996 của Chính phủ, huyện Thiệu Hóa được tái lập và đi vào hoạt động từ ngày 1-1-1997.

Trong hai mươi năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thiệu Hóa đã phát huy truyền thống cách mạng, quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp thực tế của địa phương. Chính vì vậy, kể từ khi tái lập đến nay, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của huyện Thiệu Hóa có bước phát triển nhanh, toàn diện và vững chắc. Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

Ngày đầu tái lập, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng huyện Thiệu Hóa đã khai thác tiềm năng, tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội,... tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đi lên. Đồng thời, tập trung xây dựng và thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của huyện và từng địa phương. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng đồng bộ và đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học, bệnh viện, công sở, cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp, cụm làng nghề, xây dựng nhà văn hóa, thư viện, nhà truyền thống, hệ thống điện... Kết quả các mặt của đời sống chính trị, xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét và đạt được những thành tựu quan trọng.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, huyện Thiệu Hóa đã tạo ra bước đột phá cả về năng suất, chất lượng và hiệu quả. Là huyện đầu tiên trong tỉnh chỉ đạo thành công dồn điền, đổi thửa, quy hoạch lại đồng ruộng. Qua 2 lần dồn điền, đổi thửa gắn với xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng giao thông thủy lợi nội đồng, đã cơ bản khắc phục được tình trạng ruộng đất manh mún, canh tác hiệu quả kinh tế thấp. Từ đó, khuyến khích nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, đưa khoa học kỹ thuật, cây, con mới có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, tạo tiền đề để nông nghiệp phát triển. Từ mô hình sản xuất nhỏ lẻ, độc canh đã chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch, kế hoạch đề ra. Năng suất, giá trị các loại cây trồng tăng hàng năm, đứng ở tốp đầu của tỉnh, thu nhập trên 1ha canh tác đến nay đạt 105 triệu đồng, tăng 70 triệu đồng so với năm 1997. Năng suất lúa tăng từ 86,5 tạ/ha/năm lên 132 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực từ dưới 90.000 tấn năm 1997 lên 129.000 tấn. Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, chăn nuôi công nghiệp tập trung, toàn huyện có 648 trang trại và gia trại; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn có bước phát triển khá; trên địa bàn huyện đã hình thành, phát triển 1 cụm công nghiệp, 2 cụm làng nghề, sản xuất được một số sản phẩm quan trọng, những mặt hàng có giá trị kinh tế cao. Đến nay, trên địa bàn huyện có 171 doanh nghiệp, trong đó có 2 doanh nghiệp lớn: Công ty TNHH may Thiệu Đô thuộc Tổng Công ty May 10, Công ty TNHH may Vạn Hà thuộc Công ty may Minh Hoàng (TP Hồ Chí Minh) và 1.950 cơ sở sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động. Các lĩnh vực kinh tế khác phát triển theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước; giai đoạn 1997 - 2000 bình quân 5,8%/năm; 2011 - 2015 bình quân 11,8%/năm; năm 2016 đạt 13,2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp từ 73,7% năm 1997 giảm còn 32,8% năm 2016; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng tăng từ 19,2% lên 39,2% và tỷ trọng dịch vụ tăng từ 7,1% lên 28%. Thu ngân sách hàng năm vượt kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 27 triệu đồng, gấp 5,7 lần so với năm 2006 và 10,8 lần năm 1997.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, số tiêu chí bình quân tăng từ 5,7 tiêu chí/xã năm 2010 lên 16,5 tiêu chí/xã năm 2016 và có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đi đôi với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ, chất lương giáo dục toàn diện được nâng lên. Thi học sinh giỏi luôn đứng tốp đầu, số học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước. Toàn huyện có 64 trường chuẩn quốc gia/86 trường, đạt 74,4%, trong đó 8 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II, Trường THPT Lê Văn Hưu đạt chuẩn quốc gia. Phong trào khuyến học khuyến tài tiếp tục được phát triển sâu rộng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được duy trì, phát triển; tỷ lệ gia đình văn hóa, làng văn hóa, đơn vị văn hóa đạt 82% đến 85%. 100% xã, thị trấn đã quy hoạch, xây dựng trung tâm văn hóa xã. 100% thôn, làng có nhà văn hóa, khu thể thao. Sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chú trọng. Đến nay có 24 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011- 2020, đạt 85,7%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ. Các cơ quan nội chính hoạt động ngày càng có hiệu quả.

Có được những thành tựu quan trọng và rất đáng tự hào trong 20 năm qua, là do ban chấp hành đảng bộ huyện, các cấp ủy đảng đã lựa chọn đúng những vấn đề trọng tâm trong từng thời kỳ và chọn được khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, bám sát thực tiễn và đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình. Giữ vững sự đoàn kết, mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Bên cạnh đó là phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy các tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ tối đa các nguồn lực để xây dựng, phát triển. Coi trọng và phát huy vai trò và tính tích cực, chủ động, sáng tạo của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt có sự nỗ lực phấn đấu lao động cần cù sáng tạo, không ngại khó khăn, gian khổ của nhân dân, cán bộ, đảng viên trong huyện. Với những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Thiệu Hóa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và nhiều phần thưởng khác.

Phát huy truyền thống cách mạng và những kết quả đạt được trong 20 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thiệu Hóa xác định mục tiêu cho 5 năm tới “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế với tốc độ cao, chất lượng và bền vững; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; xây dựng huyện sớm đạt huyện nông thôn mới”.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT