Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1603
Hôm qua:
2061
Tuần này:
6592
Tháng này:
47890
Tất cả:
2328927

Xã Thiệu Chính trên đường về đích nông thôn mới.

Đăng lúc: 24/04/2018 (GMT+7)
100%

Sau hơn 6 năm nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Thiệu Chính có 18/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Thiệu Chính đã tập trung theo hướng phát triển bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, lấy phát triển sản xuất nông nghiệp làm chủ lực, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng, từng bước nâng cao mức sống, thu nhập cho người dân.

Trong xây dựng NTM, xã thực hiện dân chủ, công khai họp bàn trước nhân dân, ưu tiên xây dựng các công trình hạ tầng phúc lợi phục vụ phát triển KT-XH của xã, ưu tiên phục vụ sản xuất và dân sinh. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới", “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”... Các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới được xã chú trọng là Xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống người dân, Đảng ủy, chính quyền xã Thiệu Chính đã tập trung chỉ đạo nhân dân phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng cây rau màu các loại.

Từ năm 2011 đến nay, Thiệu Chính đã huy động được 213,48 tỷ đồng từ các nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân tích cực hiến đất, góp ngày công để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo diện mạo mới cho địa phương. Đến nay, toàn xã có 100% hộ sử dụng điện an toàn; 3/3 trường học đạt chuẩn Quốc gia; 10/10 thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 29,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,93%.

Đến thời điểm này xã đã hoàn thành 18/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, còn tiêu chí 18.6 yêu cầu có ít nhất 15% cán bộ là nữ trong BCH đảng bộ hoặc 01 cán bộ nữ trong BTV đảng ủy xã. Tuy nhiên, Thiệu Chính không có nữ là cán bộ chủ chốt; cán bộ nữ trong BCH đảng bộ có 1/13 đồng chí đạt tỷ lệ 0,76% nên Thiệu Chính chưa đạt theo yêu cầu của tiêu chí quy định. Thời gian tới Đảng bộ xã đề xất BTV Huyện ủy phê duyệt và cho bầu bổ sung BCH đảng bộ xã tạo điều kiện cho xã hoàn thành mục tiêu về đích xã nông thôn mới trong năm 2018.
Lê Hương
Đài truyền thanh Thiệu Hóa.

Xã Thiệu Chính trên đường về đích nông thôn mới.

Đăng lúc: 24/04/2018 (GMT+7)
100%

Sau hơn 6 năm nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Thiệu Chính có 18/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Thiệu Chính đã tập trung theo hướng phát triển bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, lấy phát triển sản xuất nông nghiệp làm chủ lực, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng, từng bước nâng cao mức sống, thu nhập cho người dân.

Trong xây dựng NTM, xã thực hiện dân chủ, công khai họp bàn trước nhân dân, ưu tiên xây dựng các công trình hạ tầng phúc lợi phục vụ phát triển KT-XH của xã, ưu tiên phục vụ sản xuất và dân sinh. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới", “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”... Các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới được xã chú trọng là Xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống người dân, Đảng ủy, chính quyền xã Thiệu Chính đã tập trung chỉ đạo nhân dân phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng cây rau màu các loại.

Từ năm 2011 đến nay, Thiệu Chính đã huy động được 213,48 tỷ đồng từ các nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân tích cực hiến đất, góp ngày công để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo diện mạo mới cho địa phương. Đến nay, toàn xã có 100% hộ sử dụng điện an toàn; 3/3 trường học đạt chuẩn Quốc gia; 10/10 thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 29,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,93%.

Đến thời điểm này xã đã hoàn thành 18/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, còn tiêu chí 18.6 yêu cầu có ít nhất 15% cán bộ là nữ trong BCH đảng bộ hoặc 01 cán bộ nữ trong BTV đảng ủy xã. Tuy nhiên, Thiệu Chính không có nữ là cán bộ chủ chốt; cán bộ nữ trong BCH đảng bộ có 1/13 đồng chí đạt tỷ lệ 0,76% nên Thiệu Chính chưa đạt theo yêu cầu của tiêu chí quy định. Thời gian tới Đảng bộ xã đề xất BTV Huyện ủy phê duyệt và cho bầu bổ sung BCH đảng bộ xã tạo điều kiện cho xã hoàn thành mục tiêu về đích xã nông thôn mới trong năm 2018.
Lê Hương
Đài truyền thanh Thiệu Hóa.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT